OECD Açılımı OECD Kurucuları OECD Nedir?

OECD Açılımı OECD Kurucuları OECD Nedir?

24 Şubat 2020 0 Yazar: Emine Zaman

OECD 1961 yılından beri var olan bir ekonomi örgütüdür. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (EKİÖ) ya da İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak bilinir. İngilizcesi Organisation for Economic Operation and Development şeklindedir. Küresel çapta sıklıkla kullanılan OECD adı da İngilizce’sinin baş harflerinden oluşmaktadır. OECD nedir, OECD Türkiye ilişkisi, OECD ülkeleri, Türkiye OECD’ye üye mi, OECD ne iş yapar, vb. gibi soruların cevabını OECD Açılımı OECD Kurucuları OECD Nedir Görevleri Nelerdir başlıklı yazının devamında bulabilirsiniz.

OECD Açılımı OECD Kurucuları OECD Nedir Görevleri Nelerdir?

OECD 1960 yılında imzalanan Paris Anlaşması dayanak alınarak 1961 yılında kurulmuştur. 2. Dünya Savaşı sonrası yıkıntı içerisinde olan Avrupa’yı ayağa kaldırmak için uygulanan Marshall Planı çerçevesinde 1948’de OEEC yani Ekonomik İşbirliği Örgütü kurulmuştur. OECD de bu örgütün mirasçısı sayılabilir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 36 üyesi ve pek çok gözlemci üyesi bulunmaktadır. OECD üye ülkeleri çoğunlukla Avrupa Birliği ve İUT ülkelerinden oluşmaktadır.

OECD Ne İş Yapar? OECD Amaçları

  • OECD gelişmekte olan ve finansal istikrarın sağlanmış olduğu üye ülkelerde yaşayan halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, işsizliğin azalması, ekonomik politikanın gelişmesi için yardımda bulunmaktadır.
  • Ekonomik büyüme politikasının uygulamaya konulması ve bunun yanı sıra sosyo ekonomik gelişmenin birlikte desteklenmesini amaç edinmiştir.
  • Küresel ticaretin gelişmesini, ülkeler arasında taraf gözetmeksizin, desteklemek de OECD’nin amaçları arasındadır.

OECD üye ülkeleri ya da OECD’ye üye olmak isteyen ülkeler; demokrasi, insan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık ilkelerine sahip olmaları gerekmektedir. OECD yukarıda belirtilen amaçların yanı sıra üye ülkelerde bu ilkelerin gelişmesine de destek sağlamaktadır. OECD çalışma alanlarına giren konularda ülkelerle ilgili raporlar hazırlamakta ve istatistiki veriler bulundurmaktadır. Bu raporlara göre ilgili konuda küresel bir sıralama oluşmaktadır. Bu tarz istatistiki verilere OECD resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye OECD’ye Üye Mİ? Türkiye OECD İlişkisi

Türkiye OECD’nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Türkiye OECD ile aktif çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizdeki kuruluşlar OECD çalışmalarını takip etmekte ve kendi çalışma alanlarına uygun konulara katılım sağlamaktadır.

OECD Üye Ülkeler

OECD’ye 36 ülke üyedir ve kuruluşun gözlemci üyeleri de bulunmaktadır. OECD kurucu üye ülkeleri; İsveç, Norveç, Lüksemburg, Türkiye, Yunanistan, İtalya, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, Belçika, Avusturya, Danimarka, Fransa, İspanya, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İzlanda, İsviçre’dir.

OECD’ye sonradan üye olan ülkeler; Şili, Güney Kore, Japonya, Slovakya, Estonya, Finlandiya, Avusturalya, Yeni Zelanda, Meksika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Letonya, İsrail, Slovenya’dır.

Avrupa Komisyonu da OECD’ye katılım göstermektedir. Bunun yanı sıra Yugoslavya OECD ülkeleri arasında idi lakin 1992 yılında Yugoslavya’nın dağılması sebebi ile bu ekonomik örgüt ile ilişkisi sona ermiştir.

G20 nedir? G20 hakkında yazımız için buraya göz atabilirsiniz.