KRVGD: Kervan Gıda Gelir Tablosu 97 Milyon TL Kar Yazdı

KRVGD: Kervan Gıda Gelir Tablosu 97 Milyon TL Kar Yazdı

17 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KRVGD: Kervan Gıda gelir tablosu 97 milyon TL kar yazdı! Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (17 Şubat 2021) Marmara Kurumlar Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosuna göre şirket 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini 97 milyon TL’den fazla kar elde ederek tamamladı. Şirketin gelir tablosu detayları haberimiz devamında yer almaktadır. Kervan Gıda Avrupa’da şirket kuruyor haberi için de buraya göz atabilirsiniz.

KRVGD: Kervan Gıda Gelir Tablosu 97 Milyon TL Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

krvgd-kervan-gida-gelir-tablosu-97-milyon-tl-kar-yazdi

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ
OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
Cari Dönem
01.01.2020 -31.12.2020
A. BRÜT SATIŞLAR 730.710.654,10
1. Yurtiçi Satışlar 262.287.322,82
2. Yurtdışı Satışlar 465.061.141,71
3. Diğer Gelirler 3.362.189,57
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 41.032.053,53
1. Satıştan İadeler (-) 13.803.845,44
2. Satış İskontoları (-) 27.182.308,09
3. Diğer İndirimler (-) 45.900,00
C. NET SATIŞLAR 689.678.600,57
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 475.964.710,19
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-) 475.332.739,84
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 631.970,35
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 213.713.890,38
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 62.119.266,12
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 919.693,53
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 37.181.401,90
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 24.018.170,69
FAALİYET KARI veya ZARARI 151.594.624,26
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR 9.449.246,23
3. Faiz Gelirleri 4.367.692,69
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 5.081.553,54
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) 48.101.423,44
4. Kambiyo Zararları (-) 39.929.913,07
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 8.171.510,37
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 15.603.809,07
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 15.603.809,07
OLAĞAN KAR veya ZARAR 97.338.637,98
I. OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR 127.041,17
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 127.041,17
J. OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) 309.866,57
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 298.047,24
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 11.819,33
DÖNEM KARI veya ZARARI 97.155.812,58
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 97.155.812,58


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910658