Faktoring Nedir Özellikleri Faktoring Hizmetleri Ne İş Yapar?

Faktoring Nedir Özellikleri Faktoring Hizmetleri Ne İş Yapar?

25 Nisan 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Ekonominin temel kavramlarından, son günlerin de popüler terimlerinden birisi olan faktoring nedir sorusuna kısaca: Firmaların, mal veya hizmet satışlarından doğan yahut doğacak olan vadeli çek, senet gibi alacakların (fatura veya fatura yerine geçecek bir belgeye dayanan), bir faktoring şirketi tarafından temlik alınması yolu ile garanti, finansal hizmetler ve finansmanın sunulduğu finansal ürüne faktoring denilmektedir şeklinde cevap vererek içeriğimize başlayabiliriz. Faktoring Nedir Özellikleri Faktoring Hizmetleri Ne İş Yapar başlıklı haberimizde detayları inceleyelim…

Faktoring Nedir Özellikleri Faktoring Hizmetleri Ne İş Yapar?

Faktoring daha kısa tanımı ile, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve alacağın bu kuruluş tarafından yönetilmesidir. Faktoring şirketleri özellikle KOBİ’lere, yurt içi satışlarına göre finansman sağlamakla birlikte, alacaklarını da tahsil etme işini yapmaktadır. Ayrıca yurt dışı işlemlerle ihracatı kolaylaştıran faktoring şirketleri, finansman sağlamanın yanında ihracat bedelinin ödenmesini garanti etmekte ve bu bedelin vadesinden önce yurda getirilmesine imkan sağlamaktadırlar.

Faktoring Hizmet Türleri Nelerdir?

Faktoring hizmet türlerini 3 başlık altında incelemek mümkündür.

  • Finansman

Faktoring şirketine temlik edilen meblağın belirli bir kısmının, vadeden önce, satıcıya ödenmesidir.

  • Garanti

Faktoring şirketi, borçlu firmanın ödeme sıkıntısı içerisinde olması durumunda alacağı garanti etmesi gerekmektedir.

  • Tahsilat

Faktoring şirketi, alacağın, vade süresi içerisinde, takibini, tahsilatını ve raporlanmasını yaparak satıcıya iletmelidir.

Faktoring Çeşitleri Nelerdir?

Faktoring çeşitlerini temelde 2 başlık altında toplayabiliriz.

1- Yurtiçi Faktoring

Aynı ülke içinde bulunan alıcı, satıcı ve faktoring şirketi arasında gerçekleşmektedir. Yurtiçi faktoring şu şekilde gerçekleşmektedir:

– Satıcı malları ve faturayı alıcıya yollar. Faturanın bir kopyasını da faktoring şirketine gönderir. Faktoring firması satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde faturayı temlik alır ve satıcıya, fatura bedeline göre ön ödeme yapar. Vade süresi dolunca faktoring şirketi alıcıdan ödemeyi alarak, satıcıya kalan kısmını öder.

Yurtiçi faktoring, ödeme şekli bakımından 3’e ayrılmaktadır:

– Peşin iskonto

– Spot işlem

– Değişken faizli işlem

2- İthalat/ İhracat Faktoringi

Satıcı ve alıcı firmanın farklı ülkelerde olduğu durumlarda ve her iki firmanın kendi ülkelerinde bulunan faktoring şirketlerinin aracılığı ile gerçekleşmektedir. İthalat ihracat faktoringi garanti açısından ikiye ayrılmaktadır:

-Geri dönülebilir (kabil-i rücu) faktoring; faktoring firması riski üstlenmeden hizmet verebilmektedir.

-Geri dönülemez (gayri kabil-i rücu) faktoring; faktoring şirketinin borçlunun alacak riskini üstlendiği faktoring şeklidir. Lakin mallar ayıplı ise faktoring şirketi riskten kurtulmaktadır.

Faktoring Finansman Modeli

Faktoring finansman modeli, yukarıda da anlatıldığı üzere, faktoring firmasına temlik edilen vadeli alacakların, vade süresinin dolması beklenmeden tarafından müşteriye belirli bir kısmının ödenmesidir. Alacakların vadesi dolduğunda, alacağın tamamı borçlu tarafından faktöre ödenmekte, faktör de masrafları düşerek alacaklıya parasını ödemektedir.

Anlaşıldığı üzere faktoring işleminde;

-Müşteri (mal ve hizmet satıcısı)

-Borçlu (mal ve hizmeti vadeli satın alarak borçlanan)

-Faktoring kuruluşu

Yurtdışı faktoring işlemlerinde bunlara bir de “muhabir faktör” eklenir.

Faktoring Garanti Modeli Nedir?

Faktoring garanti modeli, faktöre temlik edilen alacağın, borçlunun borcunu ödeyemediği durumunda, alacağın ödenmeme riskinin faktör tarafından üstlenilmesidir.

Faktoring’de Tahsilat ve Yönetim Modeli Nedir?

Tahsilat ve yönetim modeli; mal ve hizmet satışından doğan alacakların faktoring şirketine verilmesi ile başlayan süreçtir. Alacakları temlik alan faktoring şirketi söz konusu alacakların yönetimine dair tahsilatı üstlenme, kayıtları tutma, tahsil için ihbar ve ihtar kayıtlarını tutma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bunların yanı sıra faktör, pazar araştırması ve bu bilgilerin müşteriye aktarılması görevini üstlenebilmektedir. Türkiye’de faktoring hizmetleri ilk kez 1983 yılında başlamıştır ve bahse konu tarihten bu güne değin gelişerek devam etmektedir. Faktoring Nedir Özellikleri Faktoring Hizmetleri Ne İş Yapar haberi akabinde; franchise ve franchising hakkında detaylı bilgi için de buraya göz atabilirsiniz.