Ortak Kiralık Kasa Ölenin Kiralık Kasası Kiralık Kasa Haczi

Ortak Kiralık Kasa Ölenin Kiralık Kasası Kiralık Kasa Haczi

7 Haziran 2020 3 Yazar: Emine Zaman

Bankaların sunduğu kiralık kasa hizmeti hemen herkes tarafından bilinmekte. Biz de daha önceki yazılarımızda bu konuda bilgi vermeye çalışmıştık. Kiralık kasanın ne olduğu, nasıl açıldığı, nasıl kapatıldığı, kiralık kasa boyutları, ücretleri vb. gibi konular bu yazılarımızın konusu olmuştu. Bu içeriğimizde ise; ortak kiralık kasa ölenin kiralık kasası kiralık kasa haczi, iflas edenin kiralık kasası gibi konulara değineceğiz.

Ortak Kiralık Kasa Ölenin Kiralık Kasası Kiralık Kasa Haczi Başlıkları!

Kiralık kasalar hakkında pek bilinmeyen bilgilerin yer aldığı içeriğimizde şu başlıklar yer almaktadır: Müşterek kiralık kasa nedir? Kiralık kasa birden fazla kişi adına açılabilir mi? Kiralık kasa sahibi ölürse ne olur? Vefat edenin kiralık kasası var mı? Vefat edenin kiralık kasası nasıl açılır? Ölenin kiralık kasasını açtırmak! İflas edenin kiralık kasası açtırılabilir mi? İflas edenin kiralık kasası nasıl açılır? Hacizli kişinin kiralık kasası açtırılabilir mi? Kiralık kasa haczedilebilir mi? Kiralık kasa nasıl kapatılabilir? Ortak kiralık kasa nasıl kapatılabilir? Ortak kiralık kasayı ortaklardan birisi kapattırabilir mi?

Müşterek Kiralık Kasa Nedir? Kiralık Kasa Birden Fazla Kişi Adına Açılabilir Mi?

Müşterek kiralık kasa, bir kiralık kasanın birden fazla kişi adına açılmasıdır. Bu imkan banka kiralık kasalarında mevcuttur. Kiralık kasa birden fazla kişi adına açılabilir. Bir kasa, aynı anda 3 kişiye kadar tanımlanabilir. Ancak genellikle bankalar, kiralık kasaların 2 kişiye kadar açılmasına imkan tanımaktadır. Kiralık kasaların birden fazla kişi adına tanımlanması durumunda; kasa ziyaretleri için 2 farklı seçenek ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki:

Kiralık kasanın isimlerine tanımlı olduğu kişilerin, kiralık kasalarını ancak birlikte bankaya geldiklerinde ziyaret edebilmesi ve içinden istediklerini almaları ya da kiralık kasalarına istedikleri eşyayı koymaları yönündedir.

İkinci durum ise, kiralık kasanın isimlerine tanımlı olduğu kişilerden herhangi birinin bankaya geldiğinde kiralık kasasını ziyaret edebilmesi durumudur. Bu durumda, kasa sahiplerinden herhangi birisi, kiralık kasa üzerinde tek hak sahibiymiş gibi işlem yapabilecektir. Kiralık kasanın içerisine eşya alabilecek/ eşya koyabilecek, yahut kiralık kasayı tamamen kapatabilecektir.

Ortak kiralık kasa açtırırken, kiralık kasa üzerinde kişilerin ne seviyede yetkisi olacağını belirtmek bu nedenlerle çok önemlidir ve öncesinde kesinlikle belirlenmelidir. Ortak kiralık kasa açtırmak için ortakların aynı anda ve birlikte bankaya müracaat etmeleri gerektiği de unutulmamalıdır. Bir kişinin (karı koca dahi olsa) başkasının kimliği ile bankaya müracaat ederek ortak kiralık kasa açtırmak istemesi olumsuz cevap alacağı anlamına gelir.

Kiralık Kasa Sahibi Ölürse Ne Olur? Vefat Edenin Kiralık Kasası Var Mı?

Vefat edenin kiralık kasasının olup olmadığını öğrenmek çok zahmetli bir süreçtir. Zira bu kayıtlar her bankanın özel olarak tuttuğu bilgilerdir. Bu nedenle varislerin; “ölenin kiralık kasası var mı yok mu” şeklinde başvuru yapacakları bir mercii maalesef bulunmamaktadır. Peki kiralık kasa sahibi ölürse ne olur? Ölen kişinin kiralık kasası var mı nasıl öğrenilir?

Vefat edenin kiralık kasasının olup olmadığı ancak; o kişinin yaşadığı banka şubelerinin yasal varisleri tarafından teker teker ziyaret edilmesi ile öğrenilebilecektir. Bunun haricinde biraz karışık da olsa, bir yol daha vardır. Şöyle ki; vefat eden kişi, doğal olarak kiralık kasasını takip edemeyecektir ve bu kişinin kira süresi dolacaktır. Banka şubesi yetkilileri kiralık kasa süresi dolduğunda, yeni dönemin kirasının yatırılması adına kiralık kasa sahibine ulaşmaya çalışacaklardır. Bu durumda, kiralık kasa sahibi olabileceği şüphesi bulunan kişilerin iletişim bilgileri, vefatının ardından bir müddet daha canlı tutulmalıdır. Örneğin cep telefonu hattının kapanmaması sağlanmalıdır. Bu sayede kiralık kasası var ise, banka yetkilileri bir müddet sonra bu cep telefonu üzerinden kişiye ulaşarak ödenmeyen kiranın yatırılmasını isteyeceklerdir.

Vefat Edenin Kiralık Kasası Nasıl Açılır? Ölenin Kiralık Kasasını Açtırmak!

Vefat eden kişinin bir kiralık kasası olduğu biliniyor ise, yahut ölen kişinin banka şubesinde kiralık kasası olduğu sonradan öğrenilmiş ise; bu kiralık kasa vefat edenin yasal varisleri tarafından açtırılabilmektedir. Bu durumda; vefat eden kişinin kanuni mirasçıları, veraset dairesi memurlarına durumu bildirmelidir. Yasal mirasçılar, veraset dairesi memurları ile birlikte ilgili banka şubesine gelerek kiralık kasanın açılmasını ve içerisindeki eşyaların kayıt altına alınmasını sağlayabilirler.

İflas Edenin Kiralık Kasası Açtırılabilir Mi? İflas Edenin Kiralık Kasası Nasıl Açılır?

İflas eden kişinin kiralık kasasının olduğunun tespit edilmesi halinde, iflas eden kişinin kiralık kasasını açtırmak mümkündür. İflas eden kişinin bankada bulunan kiralık kasası, iflas dairesinden gelen bir temsilci huzurunda açılabilmekte ve kiralık kasa içerisindeki eşyalar kayıt altına alınabilmektedir.

musterek-kiralik-kasa

Hacizli Kişinin Kiralık Kasası Açtırılabilir Mi? Kiralık Kasa Haczedilebilir Mi?

Hakkında haciz işlemi uygulanan kişinin kiralık kasasının olduğunun tespit edilmesi halinde, hacizli kişinin kiralık kasasını açtırmak mümkündür. Kiralık kasanın haczedilmesi, haciz dosyasının bulunduğu icra dairesinden bir memurun huzurunda gerçekleştirilebilmektedir. Haciz dairesinden gelen memur huzurunda açılan hacizli kişinin kiralık kasasının içerisindeki eşyalar tutanak ile kayıt altına alınabilmektedir.

Kiralık Kasa Nasıl Kapatılabilir?

Kiralık kasa kapatılması işlemi, açılması işlemindeki süreç tersine işletilerek gerçekleştirilir. Kiralık kasa sahibi, bankanın kendisine verdiği kiralık kasa anahtarları ile birlikte, nüfus cüzdanıyla ilgili banka şubesine başvurmalıdır. Kiralık kasasının içerisindeki eşyalarını almalı, varsa kira borcunu ödemelidir. Banka memurlarınca kiralık kasasında ve kiralık kasa anahtarında yapılan incelemede bir eksiklik yahut hasar görülmemesi halinde; kiralık kasayı açtırırken yatırmış olduğu kiralık kasa depozitosunu alarak kiralık kasasını kapattırabilecektir.

Ortak Kiralık Kasa Nasıl Kapatılabilir? Müşterek Kiralık Kasayı Ortaklardan Birisi Kapattırabilir Mi?

Ortak kiralık kasanın açılışının 2 farklı şekilde yapıldığından bahsetmiştik. Ortak kiralık kasalar; tıpkı açıldıkları gibi, 2 farklı şekilde kapatılabilirler. Her bir ortağın kiralık kasa hakkında tam yetkili olduğu durumlarda; kiralık kasa sahiplerinden birisi, kiralık kasa anahtarlarını banka şubesine teslim ederek kiralık kasa kapatılma işlemlerinin yapılmasını talep edebilir ve bu işlemi gerçekleştirebilir.

Ortakların ancak bir arada banka şubesine başvurarak kiralık kasaya ziyaret yapabildikleri ve birlikteyken kiralık kasa hakkında işlem yetkilerinin olduğu durumda ise tek ortağın kiralık kasayı kapattırması mümkün değildir. Bu durumda kiralık kasa ortakları eksiksiz halde banka şubesine başvurarak kiralık kasalarını kapattırabileceklerdir.

Ortak Kiralık Kasa Ölenin Kiralık Kasası Kiralık Kasa Haczi haberi akabinde güncel diğer haberler için de buraya göz atabilirsiniz.