JANTS: Jantsa Temettü Dağıtım Tarihleri 2021 Yılında Ne Zaman ve Ne Kadar Gerçekleşecek?

JANTS: Jantsa Temettü Dağıtım Tarihleri 2021 Yılında Ne Zaman ve Ne Kadar Gerçekleşecek?

3 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

JANTS: Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2020 yılında şirketin elde ettiği net 150.492.336 TL tutarındaki kârın dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karar alındı ve alınan kararın Genel Kurul’a sunulması kararlaştırıldı. Alınan karar neticesinde Jantsa temettü dağıtım tarihleri 2021 (kâr dağıtımının) peşin olarak Nisan ayının 8’inde yapılması ön görülüyor. Haberimiz devamında Jantsa kar payı miktarı ve tarihleri detaylandırılmıştır. Ayrıca Jantsa ortaklık yapısı nasıl yan kuruluşları var mı buradan göz atılabilir.

JANTS: Jantsa Temettü Dağıtım Tarihleri 2021 Yılında Ne Zaman ve Ne Kadar Gerçekleşecek?

Şirket tarafından kar payı miktarları ve tarihleri ile ilgili olarak yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 150.492.336 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP’da açıklanmasına ve Genel Kurul’un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 66.045.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 6.604.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 77.287.836 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 06.04.2021 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 6,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 5,1000 TL net nakit temettü ödenmesi.

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). – 06.04.2021

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). –

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. – 08.04.2021

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. – 07.04.2021


JANTS: Jantsa Temettü Dağıtım Tarihleri Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913243