Borsa İstanbul Pay Endekslerinde Güncelleme Yapıldı!

Borsa İstanbul Pay Endekslerinde Güncelleme Yapıldı!

28 Ekim 2019 0 Yazar: Suat Bulut

Borsa İstanbul pay endekslerinde güncelleme yapıldı. Bundan böyle endekse dahil edilecek şirketler Yıldız Pazar’da bulunan şirketlerden seçilecek. BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endeksinde işlem görebilecek şirketlerin seçimine ilişkin kriterlerde değişikliğe gidildi. Söz konusu farklılık yeni pazar yapısına uyum sağlamaya amacı güdüyor.

Borsa İstanbul’da Yeni Pazara Uyum Güncellemeleri Yapılıyor!

Borsa İstanbul’da bulunan endekslere ilişkin temel kurallarda güncellemeye gidildi. Yeni pazar yapısına uyum sağlamaya yönelik bu değişiklik kapsamında artık borsada bulunan BIS 100, BIST 50 ve BIST 30 endeksleri dahilinde işlem görebilecek olan şirketler Yıldız Pazar’dan seçilecek. Söz konusu değişiklik 4 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yıldız Pazar kapsamında BIST 100 endeksi için yeteri kadar şirket olmaması durumunda ise Ana Pazar’da bulunan şirketlerden ek liste hazırlanacak. Ek listede ise, Yıldız Pazar’a girebilecek kadar piyasa değerine sahip olamayan lakin diğer bütün kriterleri sağlamış ve en yüksek piyasa değerine sahip olan şirketler bulunacak.

Borsa seansları, borsa açılış seansı, borsa kapanış seansı, borsa seansları ve süreleri hakkında bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

Borsa İstanbul’da 3 Yeni Endeks Hesaplanmaya Başlayacak!

Yeni Pazar yapısına uygun olarak yapılan değişiklikler kapsamında 3 yeni endeks hesaplanmaya başlayacak. Bu 3 yeni endeks BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit ve BIST GİP şeklinde. BIST Likit Banka Endeksi ve BIST Banka Dışı Likit Endeksi, Yıldız Pazar Grup 1’de bulunan hisselerden; BIST GİP Endeksi ise Gelişen İşletmeler Pazarı kapsamında bulunan paylardan oluşacak. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre uygulama BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde 2020 Ocak ayı başından itibaren, yeni oluşturulan 3 endeks ve diğer endekslerde ise 4 Kasım’dan itibaren başlayacak.