Fazla Mesai Ücreti 2020 Memur Fazla Mesai Ücreti

Fazla Mesai Ücreti 2020 Memur Fazla Mesai Ücreti

28 Nisan 2020 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Devlet memurlarının 2020 yılı fazla mesai ücreti belli oldu. 2020 yılı için saat başı fazla mesai ücretine yüzde 6,1 oranında zam yapıldı. Yapılan % 6,1’lik zam ile memurların saat başı fazla çalışma bedeli 13 kuruş artarak 2,26 Türk Lirası oldu. Fazla Mesai Ücreti 2020 Memur Fazla Mesai Ücreti haberimizde detayları inceleyelim…

Fazla Mesai Ücreti 2020 Memur Fazla Mesai Ücreti!

2020 yılı bütçe kanunu teklifine göre memurlar saat başı fazla çalışma ücretlerine yüzde 6,1’lik zam aldılar. 2020 yılında uygulamaya koyulacak olan bu zam neticesinde 2,13 TL olan saatlik fazla çalışma ücreti 13 kuruşluk artışla 2,26 TL oldu. Bu zammın ardından 2019 da 2,25 TL saatlik fazla çalışma ücreti alan bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personel ile makam şoförlerine aylık 90 saati geçmemek kaydı ile; genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförlere ise aylık 60 saati geçmemek şartı ile 2,39 TL ödeme yapılacaktır.

Harcırah 2020 Memur Harcırah 2020!

2020 yılı için harcırah kanununda da düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda kamu personeline verilecek olan gündelik tazminatlarda değişikliğe gidildi. Bütçe kanunu teklifinden derlenen verilere göre 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yurt içi harcırahları 73,25 TL’ye yükseltildi. 2019 yılında söz konusu ücret 67,4 TL idi. Bunun yanı sıra üst düzey memurların (Anayasa Mahkemesi Başkanı, milletvekilleri, bakanlar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, vb.) yurt içi harcırahları da 61,5 TL’den 66,85 TL’ye yükseldi.

İlgili düzenlemeye göre memur ve hizmetlilerin günlük tazminatları (kadro ve derecelerine göre farklılık göstermektedir) 42,15 TL’den 56,10 aralığına çıkarıldı. Bahse konu aralık 38,75 TL ile 51,60 TL idi. Arazide görev yapan personelin harcırahı ise 15,8 Türk Lirası’ndan 17,2 Türk Lirası’na yükseltildi. Yapılan artışların mamur kademelerine göre çeşitli farklılıklar göstermesinin aynı sıra vergi diliminden dolayı meydana gelen kesintilerle de alınacak ücretlerde farklılıklar yaşanabilecektir. Fazla Mesai Ücret 2020 Memur Fazla Mesai ücretlerinin yer aldığı haberimiz akabinde;

2020 ülke nüfusları sıralaması hakkında bilgi için de buraya göz atabilirsiniz.