DOAS: Doğuş Otomotiv Gelir Tablosu 829 Milyon TL Kar Yazdı

DOAS: Doğuş Otomotiv Gelir Tablosu 829 Milyon TL Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DOAS: Doğuş Otomotiv gelir tablosu 829 milyon TL kar yazdı! Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne 17 Şubat 2021 tarihinde sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine dair gelir tablosuna göre firma 2020 yılını 18.802.326.811,59 TL (18 milyar 802 milyon 326 bin 811 lira 59 kuruş) brüt satış geliri ile kapattı. Bahse konu dönemde Doğuş Otomotiv’in net karı ise 829.651.145,83 (829 milyon 651 bin 145 lira 83 kuruş) olarak gerçekleşti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Doğuş Otomotiv ortaklık yapısı nasıl sahibi kim buradan göz atılabilir.

DOAS: Doğuş Otomotiv Gelir Tablosu 829 Milyon TL Kar Yazdı

Doğuş Otomotiv’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

doas-dogus-otomotiv-gelir-tablosu-829-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 2020 yılında Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’nin brüt satış geliri 18.802.326.811,59 TL (18 milyar 802 milyon 326 bin 811 lira 59 kuruş) olarak gerçekleşmiştir. Satış indirimleri ve satış maliyetleri sonrasında brüt satış karı 2 milyar 73 milyon Türk Lirası düzeyinin üzerinde olmuştur.

Faaliyet giderleri sonrasında şirketin net faaliyet karı 1 milyar 440 milyon Türk Lirası seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden olağan gelirler ve giderler, finansman giderleri, olağan dışı gelirler ve giderler de hesaba katıldıktan sonra vergi öncesi şirketin karı 1 milyar 10 milyon Türk Lirası seviyesini aşmış; vergi sonrası 2020 yılı net karı ise 829.651.145,83 (829 milyon 651 bin 145 lira 83 kuruş) düzeyinde olmuştur. Şirketin vergi yükümlülüğü olarak belirttiği miktar ise 180 milyon Türk Lirası’nı aşmıştır.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910537