YAPRK: Yaprak Süt Gelir Tablosu Kar Yazdı

YAPRK: Yaprak Süt Gelir Tablosu Kar Yazdı

12 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YAPRK: Yaprak Süt gelir tablosu kar yazdı! Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 1.465.534,84 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yaprak Süt ortaklık yapısı nasıl sahibi kim buradan göz atılabilir.

YAPRK: Yaprak Süt Gelir Tablosu Kar Yazdı

Yaprak Süt’ün gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

yaprk-yaprak-sut-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

Gelir Tablosu 2020 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre
Düzenlenmemiştir.

A-BRÜT SATIŞLAR 29.374.759,96
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 29.374.759,96
2-YURTDIŞI SATIŞLAR
3-DİĞER GELİRLER
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-SATIŞTAN İADELER(-)
2-SATIŞ İSKONTOLARI(-)
3-DİĞER İNDİRİMLER(-)
C-NET SATIŞLAR 29.374.759,96
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) -30.898.008,19
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ(-) -29.971.491,74
2-SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ(-) -926.516,45
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ(-)
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI -1.523.248,23
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) -3.227.975,28
1-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDER.(-)
2-PAZ, SATIŞ VE DAĞITIM GİDER.(-)
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) -3.227.975,28
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -4.751.223,51
F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/KAR 1.254.996,93
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.
2-BAĞLI ORTAK. TEMETTÜ GELİRLERİ
3-FAİZ GELİRLERİ 424.352,34
4-KOMİSYON GELİRLERİ 12.691,60
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
7-KAMBİYO KARLARI 588.511,69
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ
9-ENFLASYON DÜZELTME KARLARI
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 229.441,30
G-DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER ZARAR -353.076,29
1-KOMİSYON GİDERLERİ(-)
2-KARŞILIK GİDERLERİ(-)
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR(-)
4-KAMBİYO ZARARLARI(-) -341.160,47
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ(-)
6-ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI(-)
7-DİĞER GİDER VE ZARARLAR(-) -11.915,82
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) -522.282,60
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.(-) -522.282,60
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.(-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -4.371.585,47
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 6.685.521,17
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI(-)
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR. 6.685.521,17
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR(-) -454.789,75
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİD/ZARAR(-)
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR(-)
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİD/ZARAR(-) -454.789,75
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.859.145,95
K-DÖN.KARI VERGİ/DİĞ.YAS.YÜK.KAR -393.611,11
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.465.534,84


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909912