ETILR: Etiler Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

ETILR: Etiler Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

12 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ETILR: Etiler Gıda gelir tablosu kar yazdı! Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 6.143.045,26 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Etiler Gıda sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ETILR: Etiler Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

Etiler Gıda’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

etilr-etiler-gida-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-bilanco-temettu-payi

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC. A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

(TL)
“Aşağıdaki Gelir Tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”

Cari Dönem
01.01.2020 – 31.12.2020

A. BRÜT SATIŞLAR 3.749.810,55
1- Yurtiçi Satışlar 165.369,22
2- Yurtdışı Satışlar –
3- Diğer Gelirler 3.584.441,33
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -27.554,17
1- Satış İadeleri (-) -25.435,53
2- Satış İskontaları (-) -2.118,64
3- Diğer İndirimler (-) –
C. NET SATIŞLAR 3.722.256,38
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -182.967,35
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) -38.995,88
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -53.972,46
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) –
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) -89.999,01
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 3.539.289,03
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) -5.556.532,94
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) –
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -691.682,19
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -4.864.850,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -2.017.243,91
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3.971.241,78
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri –
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri –
3- Faiz Gelirleri 1.058.574,79
4- Komisyon Gelirleri –
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 21.576,18
6- Menkul Kıymetler Satış Karları 2.371.491,30
7- Kambiyo Karları 77.291,25
8- Reeskont Faiz Gelirleri –
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gel.ve Karlar 442.308,26
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -192.848,30
1- Komisyon Giderleri (-) –
2- Karşılık Giderleri (-) -192.848,30
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4- Kambiyo Zararları (-) –
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) –
6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gid.ve Zararlar (-) –
H. FİNANSMAN GİDERLERİ -125.719,62
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -125.719,62
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1.635.429,95
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 4.913.231,64
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 4.913.231,64
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -405.616,33
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) –
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -405.616,33
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 6.143.045,26
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML. KARŞILIĞI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 6.143.045,26


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909914