AKCNS: Akçansa Gelir Tablosu 137 Milyon TL Kar Yazdı

AKCNS: Akçansa Gelir Tablosu 137 Milyon TL Kar Yazdı

12 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AKCNS: Akçansa gelir tablosu 137 milyon TL kar yazdı! Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 136.900.072,55 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Akçansa sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

AKCNS: Akçansa Gelir Tablosu 137 Milyon TL Kar Yazdı

Akçansa’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

akcns-akcansa-gelir-tablosu-137-milyon-tl-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE
VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI
MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
AYRINTILI GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM
31.Aralık.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 2.000.200.385,98
1-Yurt İçi Satışlar 969.362.865,31
2-Yurt Dışı Satışlar 891.496.541,68
3-Diğer Gelirler 139.340.978,99
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (52.059.092,89)
1-Satıştan İadeler(-) 0,00
2-Satış İskontoları(-) (7.639.927,71)
3-Diğer İndirimler(-) (44.419.165,18)
C-NET SATIŞLAR 1.948.141.293,09
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) (1.584.504.033,58)
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) (1.487.968.098,49)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) (74.667.878,68)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) (21.868.056,41)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 363.637.259,51
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) (107.353.760,17)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) (18.071.984,78)
3-Genel Yönetim Giderleri(-) (89.281.775,39)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 256.283.499,34
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 80.363.978,34
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 1.370.377,41
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 293.623,48
3-Faiz Gelirleri 15.089.966,20
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.221.226,18
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 53.841.691,39
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 8.547.093,68
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) (77.255.923,72)
1-Komisyon Giderleri(-) 0,00
2-Karşılık Giderleri(-) (898.736,75)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 0,00
4-Kambiyo Zararları(-) (46.055.822,21)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) (5.541.383,91)
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) (24.759.980,85)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) (55.956.130,75)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (39.042.693,25)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (16.913.437,50)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 203.435.423,21
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 8.868.086,80
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 8.868.086,80
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) (40.306.074,37)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) (25.542.307,96)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) (701.785,57)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) (14.061.980,84)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 171.997.435,64
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) (35.097.363,09)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 136.900.072,55


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910143