TUKAS: Tukaş Gıda Gelir Tablosu 126 Milyon TL Kar Yazdı

TUKAS: Tukaş Gıda Gelir Tablosu 126 Milyon TL Kar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TUKAS: Tukaş Gıda gelir tablosu 126 milyon TL kar yazdı! Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın gelir tablosu net 125.803.508,50 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Tukaş’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Tukaş kimin ortaklık yapısı nasıl ne iş yapar buradan göz atılabilir.

TUKAS: Tukaş Gıda Gelir Tablosu 126 Milyon TL Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tukas-tukas-gida-gelir-tablosu-126-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP,
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
TUKAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU – (TL)

Cari Dönem
01.01.2020 – 31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 873.823.777,38
-Yurt İçi Satışlar 601.057.491,26
-Yurt Dışı Satışlar 265.150.995,80
-Diğer Gelirler 7.615.290,32
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -52.115.270,02
-Satıştan İadeler (-) -18.370.930,21
-Satış İskontoları (-) -33.744.339,81
-Diğer İndirimler (-)
C-NET SATIŞLAR 821.708.507,36
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -591.613.097,69
-Satılan Mamüller Maliyeti (-) -571.735.906,24
-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -19.877.191,45
-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 230.095.409,67
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -54.777.866,07
-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.610.819,96
-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri (-) -40.783.603,85
-Genel Yönetim Giderleri (-) -12.383.442,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 175.317.543,60
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 51.767.521,93
-İştiraklerden Temettü Gelirleri
-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 44.383,56
-Faiz Gelirleri 345.602,25
-Komisyon Gelirleri
-Konusu Kalmayan Karşılıklar 395.131,85
-Menkul Kıymet Satış Karları
-Kambiyo Karları 31.221.820,03
-Reeskont Faiz Gelirleri
-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 19.760.584,24
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -40.758.344,40
-Komisyon Giderleri (-)
-Karşılık Giderleri (-) -3.410.027,99
-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
-Kambiyo Zararları (-) -35.587.601,44
-Reeskont Faiz Giderleri (-)
-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -1.760.714,97
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -56.840.471,65
-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -48.747.815,32
-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8.092.656,33
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 129.486.249,48
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 3.844.981,34
-Önceki Dönem Gelir ve Karları
-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.844.981,34
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-) -7.527.722,32
-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -7.527.722,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 125.803.508,50
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 125.803.508,50


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910469