NETAS: Netaş Telekomünikasyon Gelir Tablosu Kar Yazdı

NETAS: Netaş Telekomünikasyon Gelir Tablosu Kar Yazdı

26 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

NETAS: Netaş Telekomünikasyon gelir tablosu kar yazdı! Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 5.986.126,39 TL gelir kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca BIST 100 şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

NETAS: Netaş Telekomünikasyon Gelir Tablosu Kar Yazdı

Netaş’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

netas-netas-telekomunikasyon-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup,Sermaye Piyasası
Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

GELİR TABLOSU
A- BRÜT SATIŞLAR 974.240.873,00
1. Yurtiçi Satışlar 956.290.594,21
2. Yurtdışı Satışlar 17.950.278,79
3. Diğer Gelirler 0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 8.968.953,00
1. Satıştan İadeler (-) 8.968.953,00
2. Satış İskontoları (-) 0,00
3. Diğer İndirimler (-) 0,00
C- NET SATIŞLAR 965.271.920,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 773.870.536,61
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-) 26.401.123,43
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 379.835.084,71
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 341.823.889,30
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 25.810.439,17
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 191.401.383,39
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 107.322.880,28
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 5.610.763,52
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 44.177.707,37
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 57.534.409,39
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 84.078.503,11
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 137.762.551,90
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2. Bağlı Ort.Temettü Gelirleri 0,00
3. Faiz Gelirleri 1.358.513,92
4. Komisyon Gelirleri 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 38.505,40
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7. Kambiyo Karları 130.822.236,48
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 5.543.296,10
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 164.507.276,67
1. Komisyon Giderleri 0,00
2. Karşılık Giderleri 378.597,42
3. Menkul Kıymet Zararları 0,00
4. Kambiyo Zararları 149.992.726,50
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6. Enflasyon Düzelt.Zararları (-) 0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 14.135.952,75
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 51.242.019,62
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 51.242.019,62
2. Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 6.091.758,72
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 47.235,89
1. Önceki Dönem Gelir Ve Karları 0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 47.235,89
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 152.868,22
1. Çalışmayan Kısım Gid.Ve Zar(-) 0,00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 33.463,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 119.405,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 5.986.126,39
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 5.986.126,39


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910499