TRCAS: Turcas Petrol Gelir Tablosu Zarar Yazdı

TRCAS: Turcas Petrol Gelir Tablosu Zarar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TRCAS: Turcas Petrol gelir tablosu zarar yazdı! Turcas Petrol Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net – 119.260.370,42 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Turcas Petrol sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TRCAS: Turcas Petrol Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Turcas Petrol’ün gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

trcas-turcas-petrol-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

TURCAS PETROL A.Ş.
31.12.2020 GELİR TABLOSU
“AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP SERMAYE
PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR”.

A- BRÜT SATIŞLAR – –
1. Yurtiçi Satışlar – –
2. Yurtdışı Satışlar – –
3. Diğer Gelirler – –
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) – –
1. Satışlardan İadeler (-) – –
2. Satış İskontoları (-) – –
3. Diğer İndirimler (-) – –
C- NET SATIŞLAR – –
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) – –
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) – –
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) – –
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) – –
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) – –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI – –
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) – – 28.570.415,90
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) – –
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) – –
3. Genel Yönetim Giderleri (-) – 28.570.415,90 –
FAALIYET KARI VEYA ZARARI – – 28.570.415,90
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR – 178.369.991,73
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 41.010.000,00 –
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri – –
3. Faiz Gelirleri 12.217.645,79 –
4. Komisyon Gelirleri – –
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar – –
6. Menkul Kıymet Satış Karları – –
7. Kambiyo Karları 101.801.325,59 –
8. Reeskont Faiz Gelirleri – –
9. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 23.341.020,35 –
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) – – 250.038.473,23
1. Komisyon Giderleri – –
2. Karşılık Giderleri – 344.585,36 –
3. Menkul Kıymet Satış Zararları – –
4. Kambiyo Zararları – 249.688.524,54 –
5. Reeskont Faiz Giderleri – –
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar – 5.363,33 –
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) – – 19.055.523,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) – 19.055.523,00 –
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) – –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR – – 119.294.420,40
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR – 363.701,13
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları – –
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 363.701,13 –
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) – – 329.651,15
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) – –
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) – 325.816,15 –
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) – 3.835,00 –
K- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARI VEYA ZARARI – –
1. Enflasyon Düzeltmesi Karları – –
2. Enflasyon Düzeltmesi Zararları – –
DÖNEM KARI VEYA ZARARI – – 119.260.370,42
L- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) – –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI – 119.260.370,42


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910250