ALKA: Alkim Kağıt Gelir Tablosu 82 Milyon TL Kar Yazdı

ALKA: Alkim Kağıt Gelir Tablosu 82 Milyon TL Kar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ALKA: Alkim Kağıt gelir tablosu 82 milyon TL kar yazdı! Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 82.015.076,62 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Alkim Kağıt temettü dağıtımı haberi için de buraya göz atılabilir.

ALKA: Alkim Kağıt Gelir Tablosu 82 Milyon TL Kar Yazdı

Alkim Kağıt’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

alka-alkim-kagit-gelir-tablosu-82-milyon-tl-kar-yazdi

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.

Cari Dönem

01.01.2020 – 31.12.2020

A-BRÜT SATIŞLAR 419.995.607,87
1-Yurt İçi Satışlar 386.112.889,13
2-Yurt Dışı Satışlar 33.838.683,74
3-Diğer Gelirler 44.035,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (2.488.830,74)
1-Satıştan İadeler(-) (1.292.789,32)
2-Satış İskontoları(-) (23.929,25)
3-Diğer İndirimler(-) (1.172.112,17)
C-NET SATIŞLAR 417.506.777,13
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) (307.734.967,63)
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) (302.348.157,57)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) (4.864.823,27)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-) (521.986,79)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 109.771.809,50
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) (21.017.307,45)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) (138.123,92)
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) (9.102.356,97)
3-Genel Yönetim Giderleri(-) (11.776.826,56)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 88.754.502,05
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 85.198.908,37
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 1.544.830,71
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları 78.594.427,52
8-Reeskont Faiz Gelirleri 279.070,45
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 4.780.579,69
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) (65.710.675,01)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-) (18.587.013,47)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
4-Kambiyo Zararları(-) (46.845.894,06)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) (276.666,48)
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) (1.101,00)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) (3.673.364,75)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (3.673.364,75)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 104.569.370,66
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 1.200.110,89
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.200.110,89
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) (17.071,10)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) (17.071,10)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 105.752.410,45
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIKLARI (-) (23.737.333,83)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 82.015.076,62


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910243