KONYA: Konya Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

KONYA: Konya Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KONYA: Konya Çimento gelir tablosu kar yazdı! Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 24.529.918,00 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

KONYA: Konya Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

Konya Çimento’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

konya-konya-cimento-gelir-tablosu-kar-yazdi

AŞAĞIDAKİ TABLO, KURUMLAR GEÇİCİ VERGİSİ BEYANNAMESİ
EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP,
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

31.12.2020

BRÜT SATIŞLAR 304.053.269,65
YURTİÇİ SATIŞLAR 304.032.509,70
YURTDIŞI SATIŞLAR 0,00
DİĞER GELİRLER 20.759,95
SATIŞ İNDİRİMLERİ -17.742.822,12
SATIŞTAN İADELER (-) 0,00
SATIŞ İSKONTOLARI (-) -7.455.577,60
DİĞER İNDİRİMLER (-) -10.287.244,52
NET SATIŞLAR 286.310.447,53
SATIŞLARIN MALİYETİ -248.914.816,06
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) -243.427.752,91
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) -3.935.507,64
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 0,00
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -1.551.555,51
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 37.395.631,47
FAALİYET GİDERLERİ -35.878.299,62
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 0,00
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) -4.738.955,84
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) -31.139.343,78
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 1.517.331,85
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 19.939.725,26
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 1.388.785,01
FAİZ GELİRLERİ 2.107.277,29
KOMİSYON GELİRLERİ 0,00
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 2.007.000,00
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 0,00
KAMBİYO KARLARI 11.123.025,90
REESKONT FAİZ GELİRLERİ 1.067.992,64
ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 0,00
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR 2.245.644,42
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR -11.403.313,62
KOMİSYON GİDERLERİ (-) 0,00
KARŞILIK GİDERLERİ (-) -3.313.587,14
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 0,00
KAMBİYO ZARARLARI (-) -7.453.328,65
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 0,00
DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) -636.397,83
FİNANSMAN GİDERLERİ -173.946,95
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) -173.946,95
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 9.879.796,54
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 14.915.410,13
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 0,00
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 14.915.410,13
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -265.288,67
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) 0,00
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) -202.599,60
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -62.689,07
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 24.529.918,00


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910194