CEOEM: CEO Event Medya Gelir Tablosu Kar Yazdı

CEOEM: CEO Event Medya Gelir Tablosu Kar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

CEOEM: CEO Event Medya gelir tablosu kar yazdı! CEO Event Medya Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 4.144.892,27 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca CEO Event Medya sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

CEOEM: CEO Event Medya Gelir Tablosu Kar Yazdı

CEO Event Medya’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ceoem-ceo-event-medya-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ
OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

CEO EVENT MEDYA A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ GELİR TABLOSU

31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR 41.090.904,33
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 39.536.878,73
2-YURDIŞI SATIŞLAR 1.542.142,10
3-DİĞER GELİRLER 11.883,50
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1.069.584,75
1-SATIŞTAN İADELER (-) 1.069.584,75
C- NET SATIŞLAR 40.021.319,58
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 36.232.562,69
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 24.742.081,69
2-SATILAN MALIN MALİYETİ (-) 11.490.481,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 3.788.756,89
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 6.761.581,72
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 4.219.303,87
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ (-) 2.542.277,85
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) – 2.972.824,83
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 10.156.127,42
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 67.626,71
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ –
2-FAİZ GELİRLERİ 4.617.631,19
3-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 100.000,00
4-MENKUL KIYMET SATIŞ KARI 298.739,64
5-KAMBİYO KARLARI 4.942.912,07
6-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 129.217,81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 1.887.881,32
1-KARŞILIK GİDERLERİ (-) –
2-KAMBİYO ZARARLARI (-) 1.887.881,32
3-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) –
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 33.806,77
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 33.806,77
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 5.261.614,50
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 143.085,21
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI –
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 143.085,21
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 397.097,85
1-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) –
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 397.097,85
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 5.007.601,86
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIĞI (-) 862.709,59
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) 4.144.892,27


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910199