YATAS: Yataş Gelir Tablosu 172 Milyon TL Kar Yazdı

YATAS: Yataş Gelir Tablosu 172 Milyon TL Kar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YATAS: Yataş gelir tablosu 172 milyon TL kar yazdı! Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait gelir tablosu net 171.669.331,78 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yataş’ın sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YATAS: Yataş Gelir Tablosu 172 Milyon TL Kar Yazdı

Yataş’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

yatas-yatas-gelir-tablosu-172-milyon-tl-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-tarihleri-zaman-bilanco

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Cari Dönem
(2020)

A. Brüt Satışlar 3.015.390.369,25
. 1. Yurtiçi Satışlar 2.819.634.981,20
. 2. Yurtdışı Satışlar 185.227.497,01
. 3. Diğer Gelirler 10.527.891,04
B. Satış İndirimleri (-) 1.258.859.449,77
. 1. Satıştan İadeler (-) 72.208.808,73
. 2. Satış İskontoları (-) 1.185.866.494,52
. 3. Diğer İndirimler (-) 784.146,52
C.Net Satışlar 1.756.530.919,48
D. Satışların Maliyeti (-) 1.087.690.190,11
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 819.093.590,07
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 237.814.314,03
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 30.782.286,01
Brüt Satış Karı veya Zararı 668.840.729,37
E. Faaliyet Giderleri (-) 415.007.322,29
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 6.752.635,89
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 353.675.173,19
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 54.579.513,21
Faaliyet Karı veya Zararı 253.833.407,08
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 77.513.280,53
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 729.428,99
. 3. Faiz Gelirleri 8.817.871,01
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 96.213,13
. 7. Kambiyo Karları 53.103.734,20
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 14.766.033,20
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 77.823.165,49
. 4. Kambiyo Zararları (-) 77.823.165,49
H. Finansman Giderleri (-) 35.189.804,30
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 19.669.709,32
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 15.520.094,98
Olağan Kar veya Zarar 218.333.717,82
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 8.461.745,95
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 8.461.745,95
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.654.136,15
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 881.789,47
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 1.467.734,21
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.304.612,47
Dönem Karı veya Zararı 220.141.327,62
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 48.471.995,84
Dönem Net Karı veya Zararı 171.669.331,78


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910255