SUMAS: Sumaş Suni Tahta Temettü Dağıtımı 2021 Ağustos’da

SUMAS: Sumaş Suni Tahta Temettü Dağıtımı 2021 Ağustos’da

22 Haziran 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SUMAS: Sumaş Suni Tahta temettü dağıtımı 2021 Ağustos’da… Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılına dair elde edilen net kar üzerinden yapılacak temettü dağıtımının nakit olarak 25.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmesinin ön görüldüğü belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca SUMAS kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SUMAS: Sumaş Suni Tahta Temettü Dağıtımı 2021 Ağustos’da

Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 22/06/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 01.01.2020-31.12.2020 döneminde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 35’i oranında olmak üzere 2.178.540,00 TL kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 25.08.2021 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
6.224.400
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.244.880
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
13.963.025
13.981.893,65
4. Vergiler ( – )
3.101.796
3.222.028,45
5. Net Dönem Kârı
10.861.229
10.759.865,2
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.861.229
10.759.865,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.861.229
10.759.865,2
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
311.220
311.220
* Nakit
311.220
311.220
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
1.867.320
1.867.320
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
186.732
186.732
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
8.495.957
8.349.593,2
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943543