RYGYO: Reysaş GYO Depo Kiraya Verdi

RYGYO: Reysaş GYO Depo Kiraya Verdi

22 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

RYGYO: Reysaş GYO depo kiraya verdi… Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Adana’da bulunan 3.770 m2 deponun ofis dahil toplam 1.560 m2 depolama alanının “Kasem Toptan Gıda – Kasım Sezen”e 1 seneliğine 186.440-TL+KDV bedel üzerinden kiraya verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

RYGYO: Reysaş GYO Depo Kiraya Verdi

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz portföyünde bulunan Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel üzerindeki 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2 deponun ofis dahil toplam 1.560 m2 depolama alanı “Kasem Toptan Gıda – Kasım Sezen”e 1 seneliğine kiraya verilmiştir.

Kiraya verilen depodan 186.440-TL+KDV gelir elde edilecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. ”

Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel; 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2 deponun ofis dahil toplam 1.560 m2 depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) 0,78%
Kira Bedeli ve Koşulları Kira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli 186.440 TL+KDV’dir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) 0,02%
Karşı Taraf Kasem Toptan Gıda – Kasım Sezen
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 22.06.2021
Kira Süresi 1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 30/11/2020 – ÖZEL 2020-838
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar m2 aylık bedeli 52,50-TL, deponun yıllık kira bedeli 2.232.720,00-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Kiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943549