MGROS: Migros Online İçin Yeni Bağlı Ortaklık Kuruyor

MGROS: Migros Online İçin Yeni Bağlı Ortaklık Kuruyor

21 Ekim 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

MGROS: Migros online için yeni bağlı ortaklık kuruyor… Migros Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; müşterilerin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve şirketin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için yeni bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verildiği belirtildi. Bahse konu kuruluşun Migros’un yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olacağı ve 10 milyon Türk Lirası sermaye ile kurulacağı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca MGROS haberleri için de buraya göz atılabilir.

MGROS: Migros Online İçin Yeni Bağlı Ortaklık Kuruyor

Migros Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL olacaktır. ”


“ Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL olacaktır. ”

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971628