GENIL: GEN İlaç Hisse Geri Alımı Yapacak

GENIL: GEN İlaç Hisse Geri Alımı Yapacak

20 Ekim 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

GENIL: GEN İlaç hisse geri alımı yapacak… Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; azami 5 milyon adet payın azami 80 milyon TL ile alımına dair geri alım programı başlatılmasına karar verildiği belirtili. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sağlık hisseleri haberleri için de buraya göz atılabilir.

GENIL: GEN İlaç Hisse Geri Alımı Yapacak

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 20 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği’nin (“Tebliğ”) yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu Basın Duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul’da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar’da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,

2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %1,67’sine karşılık gelen 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak olan fonun 80.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,

5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul’un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar’da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.