YYLGD: Yayla Argo Gıda Halka Arz ve Şirket Bilgileri

YYLGD: Yayla Argo Gıda Halka Arz ve Şirket Bilgileri

9 Mayıs 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

YYLGD: Yayla Argo Gıda halka arz ediliyor… Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 11-12-13 Mayıs 2022 (Çarşamba – Perşembe – Cuma) tarihinde pay başına 12,5 TL fiyatla halka arz edilecek. YYLGD halka arzında oransal yöntem kullanılacak. Toplam 71.000.000 lot hisse (ortak satışı ve sermaye artışı) satışı gerçekleştirilecek. YYLGD halka arz büyüklüğünün 887.500.000 TL olması bekleniyor ve ek satış ise planlanmıyor. Halka arz sonrasında YYLGD halka açıklık oranı yüzde 15,02 olacak. Şirketin ödenmiş sermayesi ise 430.000.000 TL seviyesinden 472.600.000 TL seviyesine yükselecek. Haberimiz devamında YYLGD halka arzına dair detaylı bilgiler ve Yayla Argo Gıda hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

YYLGD: Yayla Argo Gıda Halka Arz Bilgileri

Yayla Agro paylarının halka arzı oransal dağıtım yöntemi ile pay başı sabit fiyat 12,50 TL ile 11-12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oransal dağıtımın %30 yurt içi bireysel, %30 yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, %30 yurt içi kurumsal ve %10 yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsisatı planlanmakta. Halka arz Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 430.000.000 TL’den 472.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42.600.000 TL ve Şirket’in mevcut tek kişi ortağı Hasan Gümüş’ün sahip olduğu 28.400.000 TL nominal değerli olmak üzere toplamda 71.000.000 adet C grubu nama yazılı payın halka arzı ile gerçekleştirilecek.

Halka arz %60 sermaye artırımı, %40 ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzın başlıca gerekçeleri arasında kurumsal yapının güçlendirilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, Şirket’e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, sürdürülebilir büyümesine ktakı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, özellikle yurtdışında bilinirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesi, verimliliğinin arttırılması, teknolojik değişimlere ayak uydurulması başlıca sebeplerden gösterilmiş durumda.

YYLGD Halka Arz Geliri Kullanım Yerleri

Net halka arz gelirlerinin yatırım finansmanı amacıyla %55-60’ının Şirket faaliyetleri kapsamında yeni katma değerli ürünlerinin üretimi için fabrika yatırımı, mevcut üretilen ürünler için mevcut fabrikalarda makineye ekipman yenileme ve kapasite artışı, mevcut depolama kapasitenin arttırılması ile değerlendirilmesi planlanmakta. Yatırım finansmanı amacıyla kullanılacak halka arz gelirlerinin %35-40’ı ile yeni katma değerli ürünlerin üretimi için yatırım teşvik belgesi alınmış ve Niğde OSB ile arazi tahsis antlaşması yapılarak arazi ödemelerinin büyük çoğunluğu tamamlanmış fabrikanın yatırımının yapılması planlanmakta.

Yatırım finansmanı amacıyla kullanılacak halka arz gelirlerinin %5-10’u ile Şirket’in hali hazırda ürettiği klasik ürünlerin üretim ve amlajlama kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılacak. Yatırım finansmanı amacıyla kullanılacak halka arz gelirlerinin %5-10’u ile antrepo ve lisanslı depo yatırımı yapılması planlanmakta. Yatırım finansmanı amacıyla kullanılacak halka arz gelirlerinin %3-5’i ile kinoa, chia, soya gibi tarım ürünlerinin üretimi amacıyla tarım arazisi satın alımı yapılması planlanmakta.

Net halka arz gelirinin %35-40’ı Şirket’in üretim ve satış hacminin artışına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılacak. Net halka arz gelirinin yaklaşık %5’lik payı ile dijital dönüşüm ve start-up yatırımları yapılması planlanmakta. Kalemler arasında geçişlerin maksimum %30 ile sınırlı olduğu belirtilmiş durumda.

YYLGD Halka Arz Taahhütleri

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz sonrasında:

  • Tek ortak olan Hasan Gümüş, 6 ay boyunca dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağına ilişkin taahhütleri bulunmakta.
  • Tek ortak olan Hasan Gümüş, 12 ay boyunca halka arz fiyatının altında pay satışı gerçekleştirmeyeceğine ilişkin taahhütleri bulunmakta.
  • Pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahip olacak.
  • 33.500.000 TL nominal payların %90’ı ortak satışından, azami %10 tutarı Şirket’in elde ettiği halka arz gelirinden olacak şekilde borsada işlem görmeye başladığından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak.

Yayla Finansal Durumu Nasıl? YYLGD Finansal Durum Özeti

Şirket’in bağımsız denetiminden geçmiş mali tablolarında satış hasılatı 2021 yılında %142,3 artışla 4.481.737.404 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjında ise yıllar itibariyle artış sürmüş, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %14,82, %16,42 ve %17,04 olarak gerçekleşmiştir. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2021 yılında bir önceki yıla oranla %211,46 oranında artmış; ticari alacak kur farkı gelirleri, konusu kalmayan şüpheli alacaklar, kira gelirleri, tazminat gelirleri ve reeskont faiz gelirlerinden oluşmaktadır.