ECILC: Eczacıbaşı İlaç’ın Arsalarına İmar Uygulaması

ECILC: Eczacıbaşı İlaç’ın Arsalarına İmar Uygulaması

10 Mayıs 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ECILC: Eczacıbaşı İlaç’ın arsalarına imar uygulaması geldi… EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; şirketin maliki olduğu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, ve 36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller’de kayıtlı yaklaşık 75 bin m² büyüklüğündeki taşınmazların da içerisinde yer aldığı bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatıldığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

ECILC: Eczacıbaşı İlaç’ın Arsalarına İmar Uygulaması

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizce Sarıyer Belediyesi’ne (“Belediye”) iletilen 25.04.2022 tarih ve 6320514-62126 sayılı yazımıza istinaden, maliki olduğumuz İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, ve 36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller’de kayıtlı yaklaşık 75 bin m² büyüklüğündeki taşınmazlarımızın da içerisinde yer aldığı bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatıldığı  ve çalışmaların devam etmekte olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre taşınmazlarımızın bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi beklenmektedir. Sürecin tamamlanabilmesi için Belediyesi’nin hazırlayacağı parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkartılması, olası itirazların karara bağlanması gerekmekte olup; parselasyon planının kesinleşmesi, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetleri alınabilecektir.

Süreçte kesinlik kazanacak ilave gelişmeler hakkında kamuya bilgilendirme yapılacaktır. “

Ayazağa’daki taşınmazlarla ilgili süreç hakkında bilgilendirme haberi için yararlanılan kaynak Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028140