VANGD: Vanet Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

VANGD: Vanet Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

26 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

VANGD: Vanet Gıda gelir tablosu kar yazdı! Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.01.2020 dönemine ait gelir tablosu net 1.808.024,77 TL gelir kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Vanet Gıda kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

VANGD: Vanet Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

Vanet Gıda’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

vangd-vanet-gida-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

A . BRÜT SATIŞLAR
600 Yurtiçi Satışlar 8.593.411,72
601 Yurtdışı Satışlar –
602 Diğer Gelirler 3.358,94
B . SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 837.820,36
610 Satış İadeleri (-) 837.820,36
611 Satış Iskontoları (-) –
612 Diğer İndirimler (-) –
C . NET SATIŞLAR 7.758.950,30
D . SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 8.071.962,12
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-) 7.747.128,72
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) –
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 324.833,40
623 Diğer Satışların Maliyeti (-) –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (313.011,82)
E . FAALİYET GİDERLERİ (-) 839.373,05
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) –
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) –
632 Genel Yönetim Giderleri (-) 839.373,05
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (1.152.384,87)
F . DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.315.250,28
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri –
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri –
642 Faiz Geliri 788.039,53
643 Komisyon Gelirleri –
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar –
645 Menkul Kıymetler Satış Karları 2.718.658,82
646 Kambiyo Karları –
647 Reeskont Faiz Gelirleri –
648 Enflasyon Düzeltmesi Karları –
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar 808.551,93
G . DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) 1.302.532,12
653 Komisyon Giderleri (-) –
654 Karşılık Giderleri (-) 940.985,36
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 361.546,76
656 Kambiyo Zararları (-) –
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) –
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) –
659 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) –
H . FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 90.877,58
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 90.877,58
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1.769.455,71
I . OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 48.588,04
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları –
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 48.588,04
J . OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 10.018,98
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) –
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 10.018,98
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.808.024,77
K . 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-) – –
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.808.024,77


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910531