BTCIM: Batıçim Batı Anadolu Çimento Gelir Tablosu Zarar Yazdı

BTCIM: Batıçim Batı Anadolu Çimento Gelir Tablosu Zarar Yazdı

26 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BTCIM: Batıçim Batı Anadolu Çimento gelir tablosu zarar yazdı! Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 57.496.767,97 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Batıçim’in gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Batıçim kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BTCIM: Batıçim Batı Anadolu Çimento Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

btcim-baticim-bati-anadolu-cimento-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP,
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 / 01.01.2019-31.12.2019 AYRINTILI GELİR TABLOSU

CARİ DÖNEM
(01.01.2020-31.12.2020)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01.01.2019-31.12.2019)
A. BRÜT SATIŞLAR 612.805.842,33 345.870.518,77
1.YURTİÇİ SATIŞLAR 216.902.212,12 197.382.809,16
2.YURTDIŞI SATIŞLAR 395.402.954,37 147.718.700,17
3.DİĞER GELİRLER 500.675,84 769.009,44
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (5.343.967,38) (5.556.177,44)
1.SATIŞTAN İADELER ( – ) (266.693,59) (754.087,78)
2.SATIŞ İSKONTOLARI ( – ) – (737.912,19)
3.DİĞER İNDİRİMLER ( – ) (5.077.273,79) (4.064.177,47)
C. NET SATIŞLAR 607.461.874,95 340.314.341,33
D.SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) (500.848.792,75) (284.765.421,24)
1.SATILAN MAMULLER MALİYETİ ( – ) (263.069.411,04) (232.056.310,08)
2.SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ ( – ) (231.302.830,00) (46.346.127,15)
3.SATILAN HİZMET MALİYETİ ( – ) (5.700.289,07) (4.704.089,48)
4.DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) (776.262,64) (1.658.894,53)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 106.613.082,20 55.548.920,09
E. FAALİYET GİDERLERİ ( – ) (97.205.625,94) (62.696.109,74)
1.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ( – ) – –
2.PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ ( – ) (65.788.266,61) (32.341.465,82)
3.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ( – ) (31.417.359,33) (30.354.643,92)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 9.407.456,26 (7.147.189,65)
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 70.932.572,08 63.844.866,54
1.İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ – –
2.BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 5.479.818,91 17.206.010,41
3.FAİZ GELİRLERİ 6.724.131,20 4.057.361,38
4.KOMİSYON GELİRLERİ – –
5.KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR – 86.502,60
6.MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 275,35 509,89
7.KAMBİYO KARLARI 54.207.800,18 39.390.185,17
8.REESKONT FAİZ GELİRLERİ – –
10.DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.520.546,44 3.104.297,09
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( – ) (22.420.689,47) (10.335.662,37)
1.KOMİSYON GİDERLERİ ( – ) – –
2.KARŞILIK GİDERLERİ ( – ) – –
3.MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI ( – ) – –
4.KAMBİYO ZARARLARI ( – ) (20.361.929,41) (8.548.891,93)
5 REESKONT FAİZ GİDERLERİ – –
6.DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( – ) (2.058.760,06) (1.786.770,44)
7.ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI ( – ) – –
H. FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) (124.462.213,03) (70.935.791,07)
1.KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ ( – ) (124.462.213,03) (70.935.791,07)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (66.542.874,16) (24.573.776,55)
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 12.096.064,22 18.911.342,06
1.ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI – –
2.DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 12.096.064,22 18.911.342,06
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) (3.049.958,03) (9.114.208,37)
1.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI ( – ) (2.890.010,27) (6.680.585,72)
2.ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR ( – ) – –
3.DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) (159.947,76) (2.433.622,65)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (57.496.767,97) (14.776.642,86)
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI – –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (57.496.767,97) (14.776.642,86)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910528