DAGI: Dagi Giyim Gelir Tablosu Açıklandı

DAGI: Dagi Giyim Gelir Tablosu Açıklandı

26 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DAGI: Dagi Giyim gelir tablosu açıklandı! Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -497.908,34 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

DAGI: Dagi Giyim Gelir Tablosu Açıklandı

Dagi Giyim’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

dagi-dagi-giyim-gelir-tablosu-aciklandi-2020-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
DAGİ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

A – BRÜT SATIŞLAR
1 – Yurt İçi Satışlar 176.394.336,91
2 – Yurt Dışı Satışlar 4.821.457,13
3 – Diğer Gelirler 1.324.639,55
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – )
1 – Satıştan İadeler ( – ) -8.564.815,37
2 – Satıştan İskontalar ( – ) -54.340.499,79
3 – Diğer İndirimler ( – ) -630.230,63
C – NET SATIŞLAR
D – SATIŞLARIN MALİYETİ ( – )
1 – Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) -44.826.863,11
2 – Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) -20.660.184,21
4 – Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 0,00
5 – Diğer Satışların Maliyeti ( – ) -211.069,70
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E – FAALİYET GİDERLERİ
1 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) -314.638,49
2 – Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -43.463.351,50
3 – Genel Yönetim Giderleri ( – ) -7.135.991,34
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1 – İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2 – Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3 – Faiz Gelirleri 1.754.802,00
4 – Komisyon Gelirleri 184,77
5 – Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6 – Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7 – Kambiyo Karları 2.478.213,15
8 – Reeskont Faiz Gelirleri 1.313.695,29
9 – Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10 – Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.352.603,07
G – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
1 – Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
2 – Karşılık Giderleri ( – ) 0,00
3 – Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
4 – Kambiyo Zararları ( – ) -2.001.352,53
5 – Reeskont Faiz Giderleri ( – ) -1.712.801,18
6 – Enflasyon Düzeltmesi Zararları ( – ) 0,00
7 – Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( – ) -832,69
H – FİNANSMAN GİDERLERİ ( – )
1 – Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) -6.671.896,21
2 – Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I – OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
1 – Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2 – Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.220.560,00
J – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – )
1 – Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 0,00
2 – Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 0,00
3 – Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) -623.873,46

DÖNEM ZARARI -497.908,34


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910519