DGKLB: Doğtaş Kelebek Mobilya Gelir Tablosu Açıklandı

DGKLB: Doğtaş Kelebek Mobilya Gelir Tablosu Açıklandı

25 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DGKLB: Doğtaş Kelebek Mobilya gelir tablosu açıklandı! Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01/01/2020 – 31/12/2020 dönemine ait gelir tablosu net 1.238.505,65 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde incelenebilir. Ayrıca Doğtaş Kelebek kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DGKLB: Doğtaş Kelebek Mobilya Gelir Tablosu Açıklandı

Doğtaş Kelebek’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

dgklb-dogtas-kelebek-mobilya-gelir-tablosu-aciklandi-2020-2021-kar-payi-temettu

“Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası mevzuatına
göre düzenlenmemiştir.”
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BÜYÜKMÜKELLEFLER -542 0055 837

31.12.2020
AYRINTILI GELİR TABLOSU
A. BRÜT SATIŞLAR 1.195.009.358,25
1. Yurtiçi Satışlar 1.050.242.530,08
2. Yurtdışı Satışlar 119.007.375,36
3. Diğer Gelirler 25.759.452,81
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -198.944.162,99
1. Satıştan İadeler (-) -9.564.638,58
2. Satış İskontoları (-) -189.379.524,41
3. Diğer İndirimler (-) 0,00
C. NET SATIŞLAR 996.065.195,26
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -659.596.268,17
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-) -459.231.923,57
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -196.023.927,19
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) -4.340.417,41
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 336.468.927,09
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) -218.938.332,83
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.645.719,32
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -182.512.647,33
3. Genel Yönetim Giderleri (-) -28.779.966,18
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (+)(-) 117.530.594,26
F. DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 163.442.828,84
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2. Bağlı Ortaklıklar Temettü Gelirleri 0,00
3. Faiz Gelirleri 213.353,20
4. Komisyon Gelirleri 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 51.243,00
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7. Kambiyo Karları 161.011.210,97
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.167.021,67
G. DİĞER FAAL. OLAĞ. GİDER VE ZARARLAR (-) -223.124.611,68
1. Komisyon Giderleri (-) 0,00
2. Karşılık Giderleri (-) -281.156,83
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4. Kambiyo Zararları (-) -218.830.552,01
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -4.012.902,84
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -56.885.956,16
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -56.885.956,16
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 962.855,26
I. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 4.163.668,88
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 4.163.668,88
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 -3.888.018,49
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) -3.888.018,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (+)(-) 1.238.505,65
K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (+) 1.238.505,65


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910540