DEVA: Deva Holding Gelir Tablosu 635 Milyon TL Kar Yazdı

DEVA: Deva Holding Gelir Tablosu 635 Milyon TL Kar Yazdı

25 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DEVA: Deva Holding gelir tablosu 635 milyon TL kar yazdı! Deva Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu incelendiğinde net 635.636.676,61 TL kar elde ettiği görüldü. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu yer almaktadır, detaylı şekilde incelenebilir. Ayrıca Deva Holding kimin ne iş yapar buradan göz atılabilir.

DEVA: Deva Holding Gelir Tablosu 635 Milyon TL Kar Yazdı

Deva Holding’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

deva-deva-holding-gelir-tablosu-635-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi

Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
DEVA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)
C A R İ D Ö N E M
31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 2.774.941.893,82
1-Yurtiçi Satışlar 2.479.546.765,69
2-Yurtdışı Satışlar 290.969.446,17
3-Diğer Gelirler 4.425.681,96
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (904.789.198,75)
1-Satıştan İadeler (-) (5.839.565,10)
2-Satış İskontoları (-) (898.949.633,65)
3-Diğer İndirimler (-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 1.870.152.695,07
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (877.016.265,24)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) (846.576.534,75)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (878.412,85)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) (25.753.606,97)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) (3.807.710,67)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 993.136.429,83
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (337.626.946,62)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (36.753.453,71)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-) (174.526.499,73)
3-Genel Yönetim Giderleri (-) (126.346.993,18)
FAALİYET KARI veya ZARARI 655.509.483,21
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR 125.501.300,67
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 8.838.226,15
4-Komisyon Gelirleri 441.838,52
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.059.798,00
6-Menkul Kıymetler Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 107.876.396,19
8-Reeskont Faiz Gelirleri 5.249.914,57
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.035.127,24
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) (30.682.773,71)
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) (17.794.172,25)
3-Menkul Kıymeler Satış Zararları (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) (4.932.278,72)
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) (7.956.322,74)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (95.658.032,21)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (95.658.032,21)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 654.669.977,96
İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 23.260.865,24
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 132,20
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 23.260.733,04
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (38.833.678,00)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) (17.032.236,26)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (136.800,88)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (21.664.640,86)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 639.097.165,20
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-) (3.460.488,59)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 635.636.676,61


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910541