Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe Ne Durumda

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe Ne Durumda

11 Mayıs 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

“Yenilenebilir enerji” kavramı 2000’li yılların başından itibaren her geçen yıl giderek popülerleşmiş ve insanlığın geleceğinin yenilenebilir enerji kaynaklarından geçtiği bilinci geniş kitleler tarafından kabul edilir hale gelmiştir. “Sürdürülebilirlik” ve “Sürdürülebilir” kavramları, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanabilir. Enerjide sürdürülebilir bir gelecek ve yeşil büyümenin en önemli bileşenleri arasında yenilenebilir enerji yer almaktadır. Peki Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe ne durumda? Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında kayda değer adımlar atılmış olup, özellikle son birkaç yılda ciddi girişimler kaydedilmektedir.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektörüne Bakış

Günümüzde sürdürülebilirlik kavramına atfedilen değerin artması ile birlikte global çapta çeşitli düzenlemeler gerçekleşmektedir. Bu düzenlemelerden birisi de Paris İklim Anlaşması olup, iklim değişikliğiyle mücadele için dünyadaki tüm ulusları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye, 06.10.2021 tarihi itibarıyla Paris İklim Anlaşması’nı onaylamış ve 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği ulusal katkı beyanını Birleşmiş Milletler’e sunmuştur. Bu kapsamda, Türkiye 2030 yılına kadar karbon salımını mevcut duruma göre %21 azaltmayı, 2053 yılında ise sıfır net karbona ulaşmayı hedeflemektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme 83 Mekanizması, (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) 2025 yılının sonuna kadar bir geçiş dönemini kapsayacak olup, 2026 yılı itibarıyla sınırda karbon ödemesi zorunlu hale gelecektir. Bu düzenleme ilk aşamada, karbon salımı en yüksek olan çimento, demir çelik, alüminyum, gübre ve elektrik üretimi sektörlerine odaklanacaktır. Bu düzenlemelerle birlikte yenilenebilir enerjinin önemi giderek artmaktadır.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kurulu gücü yıllara sâri gelişim göstermektedir. Toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde 2013-2021 dönemleri YBBO %10 oranındadır. 2013 yılı ile 2021 yılı arasındaki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu güç artışında en büyük pay 9,2 GW’lık artış ile HES’lere aittir. HES’leri sırasıyla 7,5 GW’lık artış ile GES, 7,4 GW’lık artış ile RES, 1,6 GW’lık artış ile BES ve 1,3 GW’lık artış ile JES izlemektedir.