TUKAS: Tukaş Gıda Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Aldı

TUKAS: Tukaş Gıda Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Aldı

27 Mayıs 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

TUKAS: Tukaş Gıda bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı… Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 272.650.000 TL seviyesinde olan şirket sermayesinin 218.120.000 TL artırılarak (yüzde 80 oranında) 490.770.000 TL’ye çıkarılması yönünde Yönetim Kurulu kararı alındığı belirtildi. Yapılan artırım neticesinde Tukaş Gıda ödenmiş sermayesi, şirketin kayıtlı sermaye tavanı olan 500.000.000 TL düzeyi içerisinde kalmaya devam edecek. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

TUKAS: Tukaş Gıda Bedelsiz Sermaye Artırımı 2022

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.05.2022 tarihli toplantısında;

“ 1. Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 272.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 218.120.000 TL (80 % oranında) artırılarak 490.770.000 TL’ye çıkarılmasına,

  1. İç kaynaklardan karşılanacak olan 218.120.000 TL tutarındaki sermayenin, 6.637.654 TL’si gayrimenkul satış kazancından, geriye kalan 211.482.346 TL’si olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
  2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye başvurulmasına,
  3. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesine,
  4. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

Karar verilmiştir. ”

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
272.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
490.770.000