GRSEL: Gürsel 2022 Temettü Ödemesi Ne Zaman?

GRSEL: Gürsel 2022 Temettü Ödemesi Ne Zaman?

26 Mayıs 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

GRSEL: Gürsel 2022 temettü ödemesi ne zaman? Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2022 yılı kar payı ödemesine dair Yönetim Kurulu tarafından bugün (26 Mayıs 2022) karar alındı. Alınan karar doğrultusunda Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılında elde ettiği net kardan paydaşlarına kar payı ödemesini nakit olarak gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Yapılacak kar payı ödemesinin 15.09.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arasında olacağı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

GRSEL: Gürsel 2022 Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2022 kar payı ödemesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26.05.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; 2021 yılı karından brüt 10.000.000,00 TL net 9.000.000,00 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde 31.05.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına;

Bu çerçevede;

a) 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 964.937,21 TL nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b) Ortaklara brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına

c) Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) Kâr dağıtımının 15.09.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arasındaki Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. ”

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
102.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.412.021,47
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
79.339.800
28.035.839,53
4. Vergiler ( – )
-9.959.518
-8.737.095,36
5. Net Dönem Kârı
69.380.282
19.298.744,17
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
-964.937,21
-964.937,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
68.415.344,79
18.333.806,96
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
68.415.344,79
18.333.806,96
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
68.415.344,79
18.333.806,96
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
10.000.000
10.000.000
* Nakit
10.000.000
10.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
58.415.344,79
8.333.806,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar