TKURU: Taze Kuru Gelir Tablosu Zarar Yazdı

TKURU: Taze Kuru Gelir Tablosu Zarar Yazdı

24 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TKURU: Taze Kuru gelir tablosu zarar yazdı! Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Taze Kuru’nun 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu incelendiğinde; firmanın 3 milyon 667 bin 762 lira 5 kuruşluk brüt satış gerçekleştirdiği ancak bahse konu dönemde net 1 milyon 323 bin 417 lira 30 kuruş zarar kaydettiği görüldü. Haberimiz devamında Taze Kuru Gıda’nın söz konusu döneme dair gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Taze Kuru Gıda kimin ne iş yapar buradan göz atabilirsiniz.

TKURU: Taze Kuru Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Taze Kuru Gıda’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tkuru-taze-kuru-gelir-tablosu-zarar-yazdi

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere şirketin net satışlarının tutarı 3,5 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak satışların maliyeti de 4,5 milyon Türk Lirası düzeyinin üzerinde olduğu için brüt satış zararı 1 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olmuştur. Bu rakamın üzerine faaliyet giderleri de eklendiğinde toplam faaliyet zararı 1 milyon 850 bin TL’yi geçmiştir.

Diğer faaliyetlerden 275 bin Türk Lirası’nı aşkın gelir elde eden şirket, finansman giderlerinden ise 1 milyon Türk Lirası’nı aşkın seviyede eksi yazmıştır. Olağan dışı gelirler kaleminden 1,5 milyon TL’nin üzerinde artı yazan Taze Kuru’nun olağan dışı gider kalemi ise 218 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu gider ve gelir kalemleri neticesinde şirketin dönem net zararı 1,3 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910571