SKTAS: Söktaş Tekstil Gelir Tablosu 93 Milyon TL Zarar Yazdı

SKTAS: Söktaş Tekstil Gelir Tablosu 93 Milyon TL Zarar Yazdı

24 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SKTAS: Söktaş Tekstil gelir tablosu 93 milyon TL zarar yazdı! Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu incelendiğinde 241 milyon 899 bin 739 lira 40 kuruşluk brüt satış geliri elde ettiği ancak bahse konu dönemi net 93 milyon 36 bin 888 lira 53 kuruş zarar ile kapattığı görüldü. Haberimiz devamında Söktaş Tekstil’in detaylı gelir tablosu yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Söktaş kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SKTAS: Söktaş Tekstil Gelir Tablosu 93 Milyon TL Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sktas-soktas-tekstil-gelir-tablosu-93-milyon-tl-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2020 yılını 241 milyon 899 bin 739 lira 40 kuruşluk brüt satış geliri ile geçmiştir. Bununla birlikte satışların maliyeti hesaba katıldığında şirketin brüt satış karı 75 milyon Türk Lirası seviyesinde gerçekleşmiştir. Yaklaşık 48 milyon TL’lik faaliyet giderleri kalemi de hesaba katıldığında faaliyet karı 27,6 milyon TL düzeyinde olmuştur.

Diğer faaliyetlerden doğan gelir ve giderler arasında yaklaşık -1,3 milyon TL’lik negatif fark oluşmuştur. 115 milyon TL’yi aşkın finansman gideri ise şirketin gelir tablosunun yazdığı en büyük gider kalemi olarak dikkat çekmektedir. Olağan dışı gelir ve karlar ile olağan dışı gider ve zararlar arasında da eksi yönlü takribi 3,6 milyon TL’lik fark oluşmuştur. Nihayetinde firma söz konusu dönemde net 93 milyon 36 bin 888 lira 53 kuruş zarar açıklamıştır.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910570