CIA World Factbook Nedir? The World Factbook Nedir?

CIA World Factbook Nedir? The World Factbook Nedir?

17 Şubat 2020 0 Yazar: Emine Zaman

ABD merkezli olarak belirli periyotlarda düzenli şekilde ve kamuoyuna açık biçimde yayımlanan ve içerisinde dünya ülkelerine dair pek çok bilgi yer alan, almanak şeklinde düzenlenmiş belgeye The World Factbook ya da CIA World Factbook denir. The World Factbook ya da CIA World Factbook internet üzerinden de kamuoyu ile paylaşılmaktadır. The World Factbook nedir ya da CIA World Factbook nedir hakkında detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

CIA World Factbook Nedir? The World Factbook Nedir?

The World Factbook ya da CIA World Factbook dahilinde yer alan bilgiler nelerdir, bu almanakta ne tür bilgiler yer alır gibi soruların kısaca cevabını vermekte yarar var. Bunun öncesinde pek çok kimsenin bilmesine rağmen CIA’in açılımını vermekte yarar var. CIA İngilizce “Central Intelligence Agency” ibaresinin baş harflerinden meydana gelmiştir. CIA 1947 yılında kurulmuştur ve Türkçe karşılığı Merkezî İstihbarat Teşkilatı’dır. The World Factbook ya da CIA World Factbook kapsamında ülkelere dair hangi bilgiler yer almaktadır göz atalım.

The World Factbook veya CIA World Factbook Ülkelere Dair Bilgiler

CIA World Factbook ya da The World Factbook ülkelere dair neredeyse iğneden ipliğe denilecek seviyede farklı bilgi yayımlamaktadır. Kamuoyuna açık olarak yayımlanan bu bilgilerin ana başlıkları ve bu başlıklar altında verilen bazı bilgiler şunlardır.

Introduction: Tanıtımlar

Bu başlık altında bahse konu ülkenin kuruluşu ve genel bilgileri bulunmaktadır.

Geography: Coğrafya

Bu başlık altında söz konusu ülkenin coğrafik konumu ve coğrafik bilgilerine dair bütün bilgiler yer almaktadır.

People and Society: İnsanlar ve Toplum

Bu başlık altında bilgileri rapor edilen ülkenin insanlarına dair istatistiki bilgiler yer almaktadır. Yaş aralıklarından cinsiyete kadar onlarca farklı istatistik bu başlık altında verilmektedir.

Government: Hükümet

Bu başlık altında istihbarat bilgileri yer alan ülkenin yönetimi ve hükümetine dair tespitler yer almaktadır.

Economy: Ekonomi

Ekonomi başlığı altında istihbari bilgileri bulunan ülkelerin ekonomisine dair istatistikler yer almaktadır.

Energy: Enerji

Bu başlık altında bahse konu ülkenin enerji durumu ve enerji hatları üzerindeki önemine dair bilgiler bulunmaktadır.

Communications: İletişim

İletişim başlığında söz konusu ülkenin internet, posta, televizyon vb. gibi iletişim araçlarındaki ve iletişim alanındaki durumu özetlenmektedir.

Transportation: Taşımacılık

Söz konusu ülkenin taşımacılığına dair bilgiler bu başlıkta yer almaktadır. Ülkenin ulaşım ağı ve seçenekleri bu başlık altında özetlenmektedir.

Military and Security: Askerlik ve Güvenlik

Raporlanan ülkenin askeri gücü ve güvenlik harcamaları gibi imkanları bu başlıkta derlenmektedir.

Terrorism: Terörizm

Bahse konu ülkenin karşılaştığı terör olayları, potansiyel terörist gruplar ya da aktif olarak mücadele ettiği terörist gruplar bu başlık altında derlenmektedir.

Transnational Issues: Ulus Ötesi Konular

Söz konusu ülkenin uluslararası gündemindeki konularına dair önemli bilgiler bu başlık altında özetlenmektedir.

Demir perde nedir ve Demir perde ülkeleri hangileridir yazımıza da buradan göz atabilirsiniz.