SELGD: Selçuk Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

SELGD: Selçuk Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

25 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SELGD: Selçuk Gıda gelir tablosu kar yazdı! Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 363.817,27 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Selçuk Gıda’nın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Selçuk Gıda kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SELGD: Selçuk Gıda Gelir Tablosu Kar Yazdı

Selçuk Gıda gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

selgd-selcuk-gida-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

AŞAĞIDAKİ GELİR TABLOSU GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE
SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 Aralık 2020 GELIR TABLOSU
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM
BRÜT SATIŞLAR 23.621.862,06 15.785.105,55
600 Yurtiçi Satışlar 8.011.709,43 3.623.207,69
601 Yurtdışı Satışlar 15.344.750,14 11.600.687,50
602 Diğer Gelirler 265.402,49 561.210,36
603 İhraç Kayıtlı Satışlar 0,00 0,00
604 Alınan Mal ve Hizmet İadeleri 0,00 0,00
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (64.776,23) (115.865,17)
610 Satış İadeleri (-) (22.238,86) (84.563,96)
611 Satış Iskontoları (-) (42.537,37) (31.301,21)
612 Diğer İndirimler (-) 0,00 0,00
NET SATIŞLAR 23.557.085,83 15.669.240,38
SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (21.450.537,77) (14.573.233,43)
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-) (18.301.893,83) (14.477.005,79)
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (3.148.643,94) (96.227,64)
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00 0,00
623 Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 2.106.548,06 1.096.006,95
FAALİYET GİDERLERİ (-) (1.953.195,81) (1.156.540,58)
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (786.342,87) (414.436,42)
632 Genel Yönetim Giderleri (-) (1.166.852,94) (742.104,16)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 153.352,25 (60.533,63)
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.008.756,14 1.377.806,57
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0,00
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri 0,00 0,00
642 Faiz Geliri 469.985,11 1.130.551,21
643 Komisyon Gelirleri 0,00 0,00
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 0,00
645 Diğer Faaliyet Olağan Gelir ve Karlar 0,00 0,00
646 Kambiyo Karları 495.617,41 162.541,13
647 Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar 43.153,62 84.714,23
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) (745.078,06) (904.798,27)
652 Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00
653 Komisyon Giderleri (-) (22.420,34) 0,00
654 Karşılık Giderleri (-) 0,00 (3.798,68)
Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00 0,00
656 Kambiyo Zararları (-) (378.443,86) (504.142,46)
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) (47.735,21) 0,00
659 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (296.478,65) (396.857,13)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (16.335,40) (100.688,90)
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (16.335,40) (100.688,90)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 400.694,93 311.785,77
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 7.889,33 5.260,02
670 Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,00 0,00
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 4.922,11
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7.889,33 337,91
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (44.766,99) (14.999,18)
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00 0,00
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (32.605,44) (6.196,60)
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (12.161,55) (8.802,58)
699 Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 0,00 0,00
590 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 363.817,27 302.046,61
691 ÖDENECEK VERGILER 0,00 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 363.817,27 302.046,61


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910546