OZBAL: Özbal Çelik Boru Gelir Tablosu Kar Yazdı

OZBAL: Özbal Çelik Boru Gelir Tablosu Kar Yazdı

25 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

OZBAL: Özbal Çelik Boru gelir tablosu kar yazdı! Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 523.017,77 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Özbal gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

OZBAL: Özbal Çelik Boru Gelir Tablosu Kar Yazdı

Özbal Çelik Boru’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ozbal-ozbal-celik-boru-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHÜT A.Ş.
(Aşağıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesinin ekinde Uray Vergi Dairesine
sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir)
01.01.2020-31.12.2020 GELİR TABLOSU

Grup – Hesap Adı Toplam – TRY
A. BRÜT SATIŞLAR 110.490.526,90
1 .Yurt İçi Satışlar 107.974.541,84
2 .Yurt Dışı Satışlar 0,00
3 .Diğer Gelirler 2.515.985,06
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -203.562,89
1.Satıştan İadeler (-) -203.562,89
2 .Satış İskontoları (-) 0,00
3 .Diğer İndirimler (-) 0,00
C. NET SATIŞLAR 110.286.964,01
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -93.409.524,11
1 .Satılan Mamüller Maliyeti (-) -92.779.626,66
2 .Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-) -629.553,25
3 .Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4.Diğer Satışların Maliyet (-) -344,20
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 16.877.439,90
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) -4.950.784,28
2. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
3 .Pazarlama Sat.ve Dağıtım Giderleri (-) -719.563,38
4 .Genel Yönetim Giderleri (-) -4.231.220,90
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 11.926.655,62
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 41.462.819,10
1.İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3.Faiz Gelirleri 134.477,58
4.Komisyon Gelirleri 0,00
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7.Kambiyo Karları 41.132.883,11
8.Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9.Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 195.458,41
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -44.246.016,88
1.Komisyon Giderleri (-) 0,00
2.Karşılık Giderleri (-) 0,00
3.Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4.Kambiyo Zararları(-) -43.356.380,28
5.Reeskont Faiz Giderleri 0,00
6.Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-) -889.636,60
H. FİNANSMAN GİDERLERI (-) -8.628.535,78
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-) -8.628.535,78
2. Uzun Vadeli Borclanma Gid (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 514.922,06
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 62.671,08
1 .Önceki Dönem Gelir Ve Karları 0,00
2 .Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 62.671,08
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -54.575,37
1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2.Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) -37.641,93
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -16.933,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 523.017,77


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910543