SELEC: Selçuk Ecza Deposu 2021 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Yayımlandı

SELEC: Selçuk Ecza Deposu 2021 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Yayımlandı

8 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SELEC: Selçuk Ecza Deposu 2021 ilk 3 aylık faaliyet raporu yayımlandı… Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu yayımlandı. Haberimiz devamında detaylandırılmıştır, incelenebilir. Ayrıca Selçuk Ecza Deposu sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SELEC: Selçuk Ecza Deposu 2021 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Yayımlandı

Selçuk Ecza Deposu’nun söz konusu raporunun bazı bölümleri aşağıdaki gibidir. Raporun tamamı haberimiz sonunda yer alan kaynak KAP linkindeki PDF dosyası indirilerek okunabilir.

Sektörün ve Şirketin Gelişimi

IMS’nin tüketici fiyatlarıyla sunduğu istatistiklere göre Türkiye’de 2021 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 21 milyar TL tutarında 607 milyon kutu ilaç satılmış ve bu veriler çerçevesinde Şirketimizin pazar payı TL bazında % 40,17, kutu bazında ise % 41,13 olmuştur.

Faaliyetler

Ekte yer alan bağımsız incelemeden geçmemiş 3 aylık finansal tablolarımızda görüldüğü üzere, hisse senetlerinin %99,9’una sahip olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ile birlikte 3 aylık konsolide net satışlarımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,96 artarak 5.789,51 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Grubumuzun 31.03.2021 tarihi itibarıyla toplam 115 deposu mevcuttur. 27 adedi ana depo, 88 adedi ise bölge deposu niteliğindedir. Grubun 31.03.2021 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 6.430 kişi, toplam araç sayısı 2.428’dir.

Yatırımlar

31.03.2021 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlar Grup tarafından Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.’ne yaptırılan Karaman cep depo tadilatı ve yenilemelerden oluşmaktadır.

Karlılık ve Finansal Yapı (Rakamların tamamı UFRS’ye göre düzenlenmiştir.)

Grubun yılın ilk 3 aylık vergi sonrası net karı 283,52 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı % 4,90’dır. 31.03.2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 126,6 milyon TL, nakit ve nakit benzerleri 940,49 milyon TL, kısa vadeli kredi faiz giderleri ise 5,56 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31.03.2021 itibarıyla Grubun aktif büyüklüğü 10.501,9 milyon TL, özsermayesi 3.845,7 milyon TL’dir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935355