GUBRF: Gübretaş Genel Kurul’u Tescil Edildi

GUBRF: Gübretaş Genel Kurul’u Tescil Edildi

9 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GUBRF: Gübretaş Genel Kurul’u tescil edildi… Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından bugün (9 Mayıs 2021) yapılan açıklamada;  Şirketin 08 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi. Haberimiz devamında bahse konu Genel Kurul sonuçları detaylandırılmıştır, incelenebilir. Ayrıca Gübretaş sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

GUBRF: Gübretaş Genel Kurul’u Tescil Edildi

Gübretaş Genel Kurul sonuçları aşağıdaki gibidir:

– 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş ve Finansal Tablolar onaylanmıştır.

– Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi Genel Kurulca onaylanmış ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.

– Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve Şirketimiz’in yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

– Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu’nun önerdiği Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

– 31 Mayıs 2022 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakları tespit edilmiştir.

– 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, “Ücretlendirme Politikası” ve 2020 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

– Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935490