SANFM: Sanifoam 2022’de Kar Payı Dağıtacak Mı?

SANFM: Sanifoam 2022’de Kar Payı Dağıtacak Mı?

1 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

SANFM: Sanifoam 2022’de kar payı dağıtmama yönünde aldığı yönetim kurulu kararını Genel Kurul’a sunacağını açıkladı. Şirketten konu hakkında yapılan açıklamada; ” Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan 30.491.523,40 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Olağanüstü Yedekler hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verildiği ” belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

SANFM: Sanifoam 2022’de Kar Payı Dağıtmama Açıklaması

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında ; Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“II-14.1”) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre; Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 31.092.676 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan 30.491.523,40 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Olağanüstü Yedekler hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”)’na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 16.731.262,73 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı’ndan 4.708.210,65 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 12.023.052,08 TL Net Kar’dan da TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.421.899,48 TL tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına ilişkin kararları, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda paydaşların onayına sunulacaktır. “

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014965