KONTR: Kontrolmatik 2022 Temettü Miktarı Belli Oldu

KONTR: Kontrolmatik 2022 Temettü Miktarı Belli Oldu

2 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KONTR: Kontrolmatik 2022 temettü miktarı belli oldu… Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından 2021 yılında elde edilen net karın paydaşlara dağıtımı / dağıtım oranı ile ilgili açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada; “123.423.451,16 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından 1.052.650,17 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 12.429.626,69 TL brüt nakit temettü dağıtılması, kalan 109.941.174,30TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması” noktasında yönetim kurulu kararı alındığı ve alınan kararın genel kurul oylamasına sunulacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan konu hakkında yapılan detaylı açıklama yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

KONTR: Kontrolmatik 2022 Temettü Miktarı Belli Oldu

Kontrolmatik’ten 2022 yılı kar payı dağıtımına yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 01.04.2022 tarihli toplantısında

  1. Şirketimizin 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarına göre hazırlanmış, işbu kararın 1 (bir) numaralı ekinde bulunan 01.01.2021- 31.12.2021 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerimize ilişkin 2021 yılı kar payı dağıtım tablosunda yer alan 130.667.738 TL dönem kârından; 6.495.971,11 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 124.171.766,89 TL’dir.
  • TFRS kayıtlarına göre Net dağıtılabilir dönem kârına 124.500 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 124.296.266,89 TL’nin %10’nuna tekabül eden 12.429.626,69 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılması, kalan tutardan 1.052.650,17 TL’nın Genel Kanuni Yedek Akçe, 110.689.490,03 TL’nın Olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
  • Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtıma konu 123.423.451,16 TL tutarındaki Net dağıtılabilir dönem kârından 1.052.650,17 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 12.429.626,69 TL brüt nakit temettü dağıtılması, kalan 109.941.174,30TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

2. Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılması,

3. Kâr payı dağıtımına 05 Temmuz 2022 tarihinde başlanarak nakden dağıtılması,

hususlarında 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza teklifte bulunulmasına

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. “