MGROS: Migros’tan 105 Milyon TL’lik Alım

MGROS: Migros’tan 105 Milyon TL’lik Alım

2 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

MGROS: Migros’tan 105 milyon TL’lik alım… Migros, 25% oranında iştirak şirketi olan Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’deki (“Paket Lojistik”) payını yüzde 75’e yükseltti. Diğer hissedarlarının sahip olduğu 279.718 TL nominal değerli 279.718 adet payı 104.499.845 TL karşılığında satın alan Migros Ticaret Anonim Şirketi böylece Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’nin hakim ortağı konumuna geçti. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Diğer şirket ve hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

MGROS: Migros’tan 105 Milyon TL’lik Alım

Migros’tan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 25% oranında iştiraki Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’nin (“Paket Lojistik”) diğer hissedarlarının sahip olduğu 279.718 TL nominal değerli 279.718 adet payın 104.499.845 TL karşılığında Şirketimiz tarafından peşin ödenerek satın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu hisse devri 01.04.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizin Paket Lojistik’teki pay sahipliği %75’e yükselmiştir. “

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Lojistik hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
559.440 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01/04/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
279.718 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
373,6 TL
Toplam Tutar
104.499.845 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’nin diğer ortakları
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’nin diğer ortakları
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.11.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirket değeri 360 milyon TL ile 400 milyon TL aralığında (baz 380 milyon TL) hesaplanmıştır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporunun altında bir bedelle devralınacaktır. İşlem bedeli, Migros’un Paket Lojistik’e kattığı değer de dikkate alınarak pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015237