BNTAS: Bantaş 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

BNTAS: Bantaş 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

1 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BNTAS: Bantaş 2022 yılında temettü dağıtmayacak… Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılında elde edilen net dönem karının yaklaşık 62 milyon Türk Lirası olduğu, bununla birlikte bahse konu dönem karı ile ilgili olarak paydaşlara 2022 yılında kar payı ödemesinin yapılmamasının planlandığı bildirildi. Şirket konu hakkında; “finansal tablolarımızda yer alan kar ile ilgili olarak , kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi” ibaresini kullandı. Haberimiz devamında BNTAS tarafından konu hakkında yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

BNTAS: Bantaş 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nden kar payı ödemesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” KARAR TARİHİ : 01.04.2022

KARAR SAYISI : 2022/010

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

TOPLANTIYA KATILANLAR :Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav

Gündem: 2021 yıl sonu Dönem Karı Hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulacak teklif

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda ;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançomuzda 61.328.118,77 TL. net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 62.558.796,32.-TL. net dönem karı mevcuttur.

2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar ile ilgili olarak , kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. “

Bantaş 2022 yılında temettü dağıtmayacak haberi ile ilgili yararlanılan kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014842