PRZMA: Prizma Gelir Tablosu Kar Yazdı

PRZMA: Prizma Gelir Tablosu Kar Yazdı

13 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PRZMA: Prizma gelir tablosu kar yazdı! Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 1.005.865,22 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

PRZMA: Prizma Gelir Tablosu Kar Yazdı

Prizma’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

przma-prizma-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-payi-bilanco

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

Önceki Dönem Cari Dönem
31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 0,00 23.946.938,60
1-Yurt İçi Satışlar 23.125.753,07
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler 821.185,53
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 0,00 5.091.400,55
1-Satıştan İadeler ( – ) 5.038.210,53
2-Satıştan İskontalar ( – ) 53.190,02
3-Diğer İndirimler ( – )
C-NET SATIŞLAR 0,00 18.855.538,05
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 0,00 15.700.546,43
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 9.576.826,01
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 292.901,92
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 5.830.818,50
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 3.154.991,62
E-FAALİYET GİDERLERİ 0,00 2.630.928,09
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.563.509,69
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 1.067.418,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI KAR 0,00 524.063,53
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 1.581.995,88
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 1.424.179,28
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 61.208,18
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları 21.060,14
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 75.548,28
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00 430.124,92
1-Komisyon Giderleri ( – )
2-Karşılık Giderleri ( – ) 429.096,66
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – )
4-Kambiyo Zararları ( – ) 0,02
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 1.028,24
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – )
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 0,00 385.413,55
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 385.413,55
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 1.290.520,94
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 78.232,46
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 78.232,46
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 0,00 54.285,04
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 54.285,04
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 1.314.468,36
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) 308.603,14
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 1.005.865,22


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909704