AKSGY: Akiş GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

AKSGY: Akiş GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

13 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKSGY: Akiş GYO gelir tablosu zarar yazdı! Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net (86.361.989,80) TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Akiş GYO sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

AKSGY: Akiş GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Akiş GYO’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

aksgy-akis-gyo-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-bilanco-payi

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT SOLO GELİR TABLOSU (TL)
“Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası
mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”

Cari Dönem
1 Ocak – 31 Aralık 2020

A. Brüt Satışlar 321.061.330,09
1. Yurtiçi Satışlar 311.890.230,59
2. Yurtdışı Satışlar 0,00
3. Diğer Satışlar 9.171.099,50
B. Satışlardan İndirimler (-) (31.341.494,61)
1. Satıştan İadeler (-) 31.341.494,61
2. Satış İskontoları (-) 0,00
3. Diğer İndirimler (-) 0,00
C. Net Satışlar 289.719.835,48
D. Satışların Maliyeti (-) (114.883.815,91)
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-) 43.198.965,70
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 71.684.850,21
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 174.836.019,57
E. Faaliyet Giderleri (-) (31.762.441,27)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 5.656.051,26
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 26.106.390,01
FAALİYET KARI (ZARARI) 143.073.578,30
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 275.649.256,87
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 316.939,91
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3. Faiz Gelirleri 16.508.385,36
4. Komisyon Gelirleri 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.237.103,80
6. Menkul Kıymet Satış Karları 726.767,39
7. Kambiyo Karları 254.374.535,71
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.485.524,70
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) (392.348.168,00)
1. Komisyon Giderleri (-) 457.115,43
2. Karşılık Giderleri (-) 1.477.071,86
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 1.313.430,40
4. Kambiyo Zararları (-) 388.798.253,50
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 302.296,81
H. Finansman Giderleri (-) (115.156.373,68)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 115.156.373,68
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (88.781.706,51)
I. Olağandışı Gelirler ve Karlar 3.592.773,77
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.592.773,77
J. Olağandışı Giderler ve Zararlar (-) (1.173.057,06)
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0,00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3. Diğer Olağandışı Giderler ve Zararlar (-) 1.173.057,06
NET DÖNEM ZARARI (86.361.989,80)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909702