Otomatik BES Türkiye’nin Geleceği İçin Kritik Öneme Sahip!

Otomatik BES Türkiye’nin Geleceği İçin Kritik Öneme Sahip!

5 Şubat 2017 1 Yazar: Emine Zaman

Yeni yılla birlikte otomatik BES hayatımıza girdi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) meydana gelen değişikliklerin Türkiye için büyük adım olduğunu belirten AXA Grup Üst Yöneticisi Lejeune, BES’in ekonomik ve finansal açıdan daha önemli bir araç haline geleceğini dile getirdi. AXA Grup CEO’su (üst yöneticisi) Guillaume Lejeune, bireysel emeklilik hakkında görüşlerini bildirdi.

Lejeune, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin tasarrufu teşvik eden önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Yaptığı açıklamada sigortacılık sektörünün 10 yıl öncesine kadar çok az getirisi olduğunu kaydeden Guillaume Lejeune, sigortacılığın getirisinin yetersiz olmasından kaynaklı olarak sürdürülebilirliğinin tartışıldığını söyledi. Lejeune Türkiye’deki sigortacılık sektörünün Türkiye’nin ki gibi sigorta sektörüne sahip olan ülkelerden geride kaldığını belirtmektedir.

Otomatik BES Doğru Karar!

Hükümetin ve Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birtakım değişiklikler yaptığını söyleyen Lejeune, Türkiye’nin penetrasyon oranına yani sigorta primlerinin milli gelire oranına bakıldığında diğer ülkelerden geri olduğunu belirtmektedir. Türkiye’nin penetrasyon oranı gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1,5 iken, akran konumundaki ülkelerdeki oran ise yüzde 2,5- 3 seviyelerinde görünmektedir.

Guillaume Lejeune sigortacılık sektörünün, karşılıklı anlayış ve verimli diyalog ile güçlü bir duruma geleceğini vurguladı. Türkiye’de insanların yatırım amacı ile altın ve gayrimenkul alımına yöneldiklerini belirten AXA Üst Yöneticisi Lejeune, son dönemde fazlasınca gündemde olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin de Türkiye’ye tasarruf açısından büyük katkı sağlayacağını bildirdi. Guillaume Lejeune, maddi bir varlığın tasarruf aracı olarak kullanılması birey ve ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olduğuna değindi.

Hem Türkiye hem de Türk vatandaş için Bireysel Emeklilik Sistemi’nin iyi olduğunu söyleyen Lejeune, genç nüfus sayısı düşünüldüğünde ileride yaşlanacak nüfusa yönelik hazırlık ve birikim yapmanın güzel sonuçlar doğuracağını bildirdi. İleride, vatandaşlar emekli olduklarında ellerinde bir birikim olacağını söyleyen Guillaume Lejeune, söz konusu birikimin vatandaşlar için iyi bir araç olduğunu belirtti ve aynı zamanda ülke için de iyi bir araç olduğunun altını çizdi.