OLMIP: Olmuksan Kar Payı Dağıtmayacak 2021 Yılında

OLMIP: Olmuksan Kar Payı Dağıtmayacak 2021 Yılında

30 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

OLMIP: Olmuksan kar payı dağıtmayacak 2021 yılında! Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında 5.292.365,24 TL net dönem karı elde ettiği ancak geçmiş dönem zararları nedeniyle 2021 yılında kar payı dağıtmamam önerisini olağan genel kurul onayına sunacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

OLMIP: Olmuksan Kar Payı Dağıtmayacak 2021 Yılında

Olmuksan’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile yasal kayıtlara göre aşağıdaki şekilde hesaplanan net dönem kârının dağıtımı önerisinin kabulüne ve Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

  1. a) Şirket’in yasal kayıtlara göre 2020 yılı vergi sonrası net dönem karı 5.292.365,24 TL’dir ve geçmiş yıl zararları -134.206.020,50 TL’dir.
  2. b) Şirket’in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır.

c) Yukarıdaki hususları göz önüne alarak; Yönetim Kurulu, Şirket’in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket’in kâr dağıtımı yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
247.102.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
13.375.465
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-13.041.840
5.292.365
4. Vergiler ( – )
84.339
5. Net Dönem Kârı
-12.956.840
5.292.365
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
43.817.917
-134.206.020
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
67.500
67.500
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Karar Tarihi
03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921636