BAYRK: Bayrak EBT Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

BAYRK: Bayrak EBT Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

30 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BAYRK: Bayrak EBT temettü dağıtmayacak 2021 yılında! Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2020 ve önceki yıl karları için kar payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi. Haberimiz devamında şirketten yapılan açıklama yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca; Bayrak EBT sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BAYRK: Bayrak EBT Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

Bayrak EBT’den yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

Karar Tarihi
08.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
23.562.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
421.587,87
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
5.455.296
4.115.119,18
4. Vergiler ( – )
1.267.134
995.946,28
5. Net Dönem Kârı
4.188.162
3.119.172,9
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
816.142,7
816.142,7
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
115.151,51
115.151,51
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.256.867,79
2.187.878,69
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.256.867,79
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
614.574,3
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
3.256.867,79
2.187.878,69
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
6.145.743
5.667.297,41

” 2020 ve önceki yıl karları için kar dağıtımı yapılmayacaktır. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921638