DNISI: Dinamik Isı Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayına Alınıyor

DNISI: Dinamik Isı Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayına Alınıyor

30 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DNISI: Dinamik Isı temettü dağıtımı 2021 Mayıs ayına alınıyor! Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen kar ile ilgili olarak kar payı dağıtımının daha önce yapılan bildirim ile 15 Nisan’da gerçekleştirileceğinin duyurulduğu ancak son tadil ile kar payı dağıtımının 18 Mayıs’a alınmasının ön görüldüğü belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Dinamik Isı sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DNISI: Dinamik Isı Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayına Alınıyor

Dinamik Isı’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

24 Şubat 2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamıza ilişkin 24.06.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Tebliği’ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 8.613.135 TL’den, 381.998,82 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 8.231.136,18 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %30’una tekabül edecek şekilde 2.469.340,85 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 112.559,09 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 15 Nisan tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar verilmişti.

Ancak 19.03.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesi sebebiyle Yönetim Kurulumuzun 24.02.2021 tarihli kar dağıtım önerisinde yer alan, Genel Kurul’a teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 18 Mayıs 2021 olarak tadil edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
19.03.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesi sebebiyle Yönetim Kurulumuzun 24.02.2021 tarihli kar dağıtım önerisinde yer alan, Genel Kurul’a teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 18 Mayıs 2021 olarak tadil edilmesine karar verilmiştir.
Karar Tarihi
29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
26.875.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
599.722,45
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
10.693.259
9.706.668,04
4. Vergiler ( – )
2.080.124
2.066.691,69
5. Net Dönem Kârı
8.613.135
7.639.976,35
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
381.998,82
381.998,82
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.231.136,18
7.257.977,53
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.231.136,18
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
2.469.340,85
* Nakit
2.469.340,85
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
112.559,09
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
5.649.236,24
4.676.077,59
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921622