MPARK: MLP Sağlık Gelir Tablosu 27 Milyon TL Kar Yazdı

MPARK: MLP Sağlık Gelir Tablosu 27 Milyon TL Kar Yazdı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

MPARK: MLP Sağlık gelir tablosu 27 milyon TL kar yazdı! MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından bugün (18 Şubat 2021) yapılan açıklamada; 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu yer aldı. Şirketin gelir tablosuna göre yaklaşık 27 milyon TL net kar elde ettiği görüldü. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır. Ayrıca MLP Sağlık kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

MPARK: MLP Sağlık Gelir Tablosu 27 Milyon TL Kar Yazdı

MLP Sağlık gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

mpark-mlp-saglik-gelir-tablosu-27-milyon-tl-kar-yazdi-2021-kar-payi-temettu

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış 01.01.2020-31.12.2020
Geçici Vergi Beyannamesi’nde verilen konsolide olmayan mali tablosu, SPK mevzuatına göre raporlanan
değerleri yansıtmamaktadır.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. – Gelir Tablosu
01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi

A-BRÜT SATIŞLAR 2,403,794,589.29
1-Yurtiçi Satışlar 2,253,246,522.95
2-Yurtdışı Satışlar 0.00
3-Diğer Gelirler 150,548,066.34
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -65,429,432.55
1-Satıştan İadeler (-) -53,394,239.33
2-Satış İskontoları (-) -12,035,193.22
3-Diğer İndirimler (-) 0.00
C-NET SATIŞLAR 2,338,365,156.74
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -1,861,893,061.72
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0.00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -5,075,623.76
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) -1,856,817,437.96
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0.00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 476,472,095.02
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -162,858,203.67
1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) -862,938.52
2-Pazarl. Satış ve Dağıt. Gid. (-) -54,339,259.95
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -107,656,005.20
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 313,613,891.35
F-DİĞ. FAAL.OLAĞ.GEL.VE KAR 990,080,447.13
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0.00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel. 238,293.04
3-Faiz Gelirleri 577,289,669.36
4-Komisyon Gelirleri 0.00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 1,137,788.23
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0.00
7-Kambiyo Karları 411,411,916.69
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0.00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0.00
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2,779.81
G-DİĞ. FAAL.OLAĞ.GİD.VE ZAR.(-) -534,254,355.99
1-Komisyon Giderleri (-) 0.00
2-Karşılık Giderleri (-) -3,047,828.05
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0.00
4-Kambiyo Zararları (-) -529,168,330.52
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0.00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0.00
10-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -2,038,197.42
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -757,685,664.31
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-) -757,685,664.31 -757,685,664.31
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-) 0.00 0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 11,754,318.18
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR. 44,869,357.10
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 1,577,284.44
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 43,292,072.66
J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR(-) -29,660,035.03
1-Çalışmayan Kısım Gid. ve Zarar(-) -987,098.53
2-Önceki Dönem Gider ve Zarar(-) -7,320,615.20
3-Diğer Olağandışı Gid.ve Zarar(-) -21,352,321.30
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 26,963,640.25


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910933